Mindeord

‡Tidligere skoleleder på Saltum Centralskole Jens Stephansen skriver på vegne af tidligere kolleger, elever og forældre følgende mindeord om skolebibliotekskonsulent Svend Henning Poulsen, Abildvej 2, Saltum, 80 år: 5. maj modtog vi det triste budskab om, at Svend Henning Poulsen var død efter et kortere sygdomsforløb. Svend Henning Poulsen var født og opvokset på en gård i Alstrup. Efter sin læreruddannelse i Silkeborg og militærtjeneste blev han og Anne ansat som lærere først på Arden Skole og senere på den daværende Fårup Skole. 1. april 1956 flyttede de til den nyoprettede Saltum Centralskole. På den nye skole var Anne og Svend Henning Poulsen aktive i den gruppe af unge lærere, som skulle realisere folkeskoleloven af 1958. Den lov gjorde det muligt for unge i landkommuner at afslutte deres skolegang med realeksamen og senere også 9. og 10. klasse uden at skulle rejse langt for det. Svend Henning Poulsens hovedområde i sine 41 år på Saltum Centralskole var skolebiblioteket. Han var skolebibliotekar fra dets oprettelse, og han var skolebibliotekskonsulent ved Pandrup Kommunes skolevæsen i mere end 25 år. Sideløbende med det var han også klasselærer. Hans hovedfag var dansk og engelsk. I en periode var han også beskikket censor. Han deltog gerne og med stor begejstring i de fysisk krævende aktiviteter med skolens årlige lejrskoleophold i Dombås i Norge. Foruden sit arbejde som lærer og skolebibliotekskonsulent var Poulsen folkebibliotekar og fik herved et godt lokalkendskab. Svend Henning Poulsen var glad for sit arbejde på skolen, og han deltog engageret i hele skolens udvikling, og efter sin afsked som 68-årig i 1997 fulgte han med i, hvad der skete på skolen. Han fulgte med interesse skolens ombygning og modernisering for et par år siden. Specielt ændringen af biblioteks- og IT-området interesserede ham meget. Netop de to områder interesserede Poulsen sig meget for. Som skolebibliotekar arbejdede han ihærdigt for en fortsat udbygning af biblioteksområdet, som i hans tid blev udvidet flere gange. Med sit gode håndelag som sløjdlærer gik han ikke af vejen for selv at flytte en skillevæg, hvis det gik for langsomt med at opnå aftaler med håndværkere eller tilvejebringe den nødvendige økonomi. Som skolebibliotekskonsulent så han tidligt de muligheder som IT-udviklingen kunne få på skolens virksomhed. Han satte sig på egen hånd grundigt ind i området og fik det indført på kommunens skolebiblioteker. Svend Henning Poulsen efterlader sig foruden sin kone, Anne, tre børn og to børnebørn. De mange elever, kolleger og forældre, Svend Henning Poulsen gennem årene har haft kontakt med, vil mindes Poulsen som en god lærer og kollega, som stod for en grundig og solid undervisning. Han har sat sig vigtige spor på den skole, han holdt så meget af. Jens Stephansen