Nørresundby

Mindeord

‡Ivan Ziegler, fungerende formand i bestyrelsen for LO Aalborg, skriver om formand Kaj Poulsen, Brotorvet 4, Nørresundby, 63 år: Ved Kajs død i lørdags har fagbevægelsen i Aalborg mistet en stærk stemme og en kammerat. Kaj blev formand for LO Aalborg i marts 1992 og var en formand de faglige organisationer var stolte af. Kaj havde et utroligt stort engagement i alle sager, der omhandlede medlemmernes rettigheder. Det gjaldt også i byrådsarbejdet, specielt når der blev talt udlicitering og privatisering. Her var det medlemmernes vilkår der stod først for. Ingen sager var for små for Kaj. Med hans markante politiske analytiske evner dannede han sig hurtigt et overblik over fremtidige konsekvenser – hvad enten det drejede sig om infrastruktur i forbindelse med udvidelsen af City syd, hvor han krævede penge afsat til udbygning af vejnettet eller til ændringer i socialpolitikken, hvor det gavnede de svageste i samfundet. Kaj formåede som få, at iværksætte politiske debatter, der ændrede tilværelsen for mange. Asbestsagen og afskaffelse af asbest i produktionen fra midten af firserne kan i høj grad tilskrives Kaj. Ligeledes kan en stor del af den erhvervspolitiske fremgang i Aalborg tilskrives Kaj, da han havde stor interesse i at sikre gode og sunde arbejdspladser til alle LO"s medlemmer. De grundlæggende socialdemokratiske værdier og menneskesyn var tydelige hos Kaj og de var drivkraften hele vejen igennem hans faglige og politiske liv. Kaj var også et privat menneske, der værnede om sin familie. Han var tydeligt stolt af sine børn og de kunne regne med hans opbakning, når de havde brug for den. Ligeledes fyldte børnebørnene ham med glæde og fryd, når de var hjemme på besøg. Med Kajs alt for tidlige død har fagbevægelsen mistet en kammerat og en forkæmper, der aldrig kan erstattes. Han vil blive savnet i det fagpolitiske system og husket som en af de største formænd, LO Aalborg har haft. Vore tanker går til Jonna, børnene og børnebørnene i denne svære tid. Æret være Kajs minde. Ivan Ziegler