Mindeord

‡Jacob Blegvad, arkitekt og tidl. kgl. bygningsinspektør, og Per Svensson, tidl. stadsarkitekt, skriver følgende mindeord om deres kollega arkitekt og tidl. kgl. bygningsinspektør Hans Dall, Buderupholm Hovedgård, Støvring, 71 år: Med Hans Dalls død har vi mistet en god ven og talentfuld kollega og arkitektstanden en stor personlighed, som både gennem sine projekter og sit engagement i de faglige debatter var højt respekteret. Hans Dall havde i mange år arkitektvirksomhed i Helsingør sammen med kollegaen Torben Lindhardtsen. Makkerparret vandt med sit særlige og robuste arkitektoniske formsprog en lang række konkurrencer. At dette formsprog ramte noget centralt i tidsånden ses også af de mange priser og præmieringer, som tegnestuen i årenes løb har modtaget. Det karakteristiske ved tegnestuen var, at næsten alle de store byggeopgaver blev vundet gennem arkitektkonkurrencer. Da tegnestuen vandt den store arkitektkonkurrence om et universitetscenter i Aalborg i midten af 1970"erne og næsten samtidig vandt konkurrencen om et medborgerhus i Aalborg, indeholdende bl.a. bibliotek og byrådssal, flyttede Hans og Hanne Dall med familien til Nordjylland, hvor Hans oprettede en filial af tegnestuen til at tage sig af de jyske byggeopgaver. Familien indrettede sig i hovedbygningen på det smukke tidligere herresæde Buderupholm, en perle af et pragtfuldt 1700-tals trelænget bindingsværksanlæg med en park ned til Lindenborg Å. Hans elskede - ligesom Hanne Dall og resten af familien - Buderupholm, og Hans deltog selv med stor omhu og entusiasme i vedligeholdelsen af bygningen, ofte med kalkkost og malerpensel, ligesom han forestod indendørs forbedringer og ombygninger, altid med sans for husets særlige arkitektoniske kvaliteter og charme. Takket være sit vindende væsen, positive livssyn og faglige kompetence og entusiasme var det ikke mærkeligt, at der var bud efter Hans Dalls medvirken i mange faglige sammenhænge som dommer i arkitektkonkurrencer, som censor ved arkitektskolerne, i bestyrelser og som faglig rådgiver for kommunale udvalg. Som debattør havde Hans Dall sine markante meninger, hvad enten det gjaldt højhuse i provinsbyer eller arkitektonisk kvalitet generelt. Hans og Hanne Dall holdt meget af at rejse og har rejst over det meste af verden, hvorfra Hans Dall hjembragte talentfulde og smukke rejseskitser. En anden af Hans" store interesser var ædle biler: Porsche og Alfa Romeo. Kun en måned før hans død besøgte vi Hans og Hanne Dall på Buderupholm. Skønt Hans var stærkt mærket af sygdommen og plaget af smerter, var han entusiastisk og levende optaget af aktuelle, faglige spørgsmål. Han overvejede bl.a. initiativer i forbindelse med fremtiden for det Utzon Center på havnen i Aalborg, som han var én af initiativtagerne til. Vi - og mange med os - vil savne Hans Dall som det store menneske og den talentfulde arkitektpersonlighed, han var. Jacob Blegvad og Per Svensson