EMNER

Mindeord

‡Villy Jørgensen, Finn Krogh Madsen og Bjarne Langvad skriver på vegne af Gistrup Menighedsråd følgende mindeord om sognepræst Flemming Markussen, Splinten, Gistrup, som er død, 49 år: I efteråret 1992 skulle Gunderup-Nøvling-Gistrup pastorat have ny præst, og vi, der som daværende menighedsrådsmedlemmer i Gistrup deltog i ansættelsen efter udvælgelse blandt mange ansøgere, var overbeviste om, at det rigtige valg var Flemming Markussen. Det viste sig at være et lykkeligt valg, og i årene siden har Flemming Markussen på forbilledlig vis varetaget de mange opgaver, som en moderne præst forventes at tage sig af, hvad enten det har drejet sig om alt det, der foregår i kirken, eller ude omkring i sognene, hvor præsten kom frem. Den unge præstefamilie, som da bestod af Flemming, hans hustru Mona og to små sønner (siden er yderligere to sønner kommet til) fik deres hjem i Gistrup og gled hurtigt ind som en værdsat del af sognefællesskabet i mange sammenhænge. Flemmings åbenhed overfor nye muligheder manifesterede sig blandt andet i et fremragende samarbejde med Gistrup Skole omkring konfirmander og minikonfirmander, som han havde et enestående forhold til. Hvert år i december samlede han skolens elever til julegudstjenester i kirken, og et tæt samarbejde med børnehaver og dagplejemødre medførte blandt andet yderligere en julegudstjeneste for børn. I alt næsten 1000 børn kom til disse julegudstjenester. Alternative gudstjenester for specielt børnefamilier var også en hjertesag for Flemming. Samarbejdet med Flemming i Gistrup Menighedsråd har altid været positivt og konstruktivt. Han forstod at lytte og at få andre til at lytte. I et menighedråd kan store sager – og såmænd også små – godt få bølgerne til at gå højt, men aldrig har det være nødvendigt for Flemming at hæve stemmen for at få sine synspunkter hørt og respekteret. Vore tanker og medfølelse går til Mona og sønnerne. Der vil blive tomt efter Flemming Markussens pludselige og alt for tidlige død. Æret være hans minde minde. Villy Jørgensen Finn Krogh Madsen Bjarne Langvad