Musik

Mindeord

Med Thomas Møllers alt for tidlige og helt uventede død har vi mistet en enestående personlighed, både musikalsk og menneskeligt. Thomas Møller blev som nyuddannet musiklærer ansat på Svenstrup Skole i 1973. Her etablerede han straks et skolekor, som hver fredag eftermiddag samlede en stor del af skolens elever til korsang. Thomas skabte med dette kor hvert år i næsten 20 år en nyskrevet musical, som underholdt og aktiverede mange i lokalområdet. Thomas skrev selv tekst og musik til flere af forestillingerne, ligesom han indstuderede, instruerede og dirigerede med aldrig svigtende energi, humør, engagement og stor musikalitet. Koret rejste en del i ind- og udland, og højdepunktet var, da 104 personer, en fjerdedel af skolens elever, i 1989 havde en uforglemmelig koncertrejse til Island. Et dygtigt Islandsk pigekors optræden blev startskuddet til, at Thomas dannede et ”seniorkor” med de ældste af pigerne. I begyndelsen af 1990'erne blev alle koraktiviteterne samlet omkring dette pigekor og dets korskole for de yngste piger. Disse velsyngende kor har i årenes løb holdt et utal af koncerter, hvor de har glædet og underholdt mange tilhørere med meget varieret kormusik af høj kvalitet. Korene har især betydet meget for Svenstrupområdet, hvor de flittigt har stillet op til Lions Clubs adventsarrangementer, koncerter i Sognegården, juletræ på byens torv, besøg på plejehjemmene og koncerter i Svenstrup Kirke. Med Thomas Møller som indpisker og inspirator har Svenstrup Pigekor også opnået fine placeringer i ”Sangerdysten fra kyst til kyst”. I maj deltog koret i finalestævnet og fik en flot sjetteplads. Koret har også optrådt i DR’s Før Søndagen. Korarbejdet har givet en masse børn og unge nogle fantastiske oplevelser af musikalsk, personlig og social art. Koret havde en vellykket koncertrejse til Polen i efterårsferien 2007. Thomas har også været primus motor og en altid veloplagt vært ved venskabskorenes genbesøg. Thomas og hans hustru Birthe har formået at få piger fra forskellige miljøer og aldre til at fungere i et forpligtende, anerkendende og personligt udviklende musikalsk samvær. I maj blev Thomas 60 år, og ved fødselsdagsfesten kom pigekoret uanmeldt og sang ”Thank you for the music”. Vi er rigtig mange, der i disse svære dage mindes denne oplevelse, mens vores kærligste og varmeste tanker går til Birthe, der har været Thomas’ trofaste støtte gennem mere end 40 år, og til deres børn Peter, Birgitte og de to små piger, som alt for tidligt har mistet deres elskede morfar. Dorte Kamp og Inger Bolander