Tversted

Mindeord

‡På vegne af Tversted Borger- og Turistforening skriver Kjeld Larsen følgende mindeord om forhenværende tømrermester Johannes Jensen, Tannisbugtvej, Tversted, som er død, 76 år: Det var en af de gode, gamle borgere i Tversted, som nu ikke er mere. Johannes boede lige midt i byen, og han interesserede sig levende for den by, som han gav så meget. Som tømrermester var han et kendt ansigt, og han vil blive husket for sin smilende og venlige fremtoning. Han var til at få øje på i gadebilledet med sin ranke og fine holdning. I Tversted Borger- og Turistforening ydede han en meget stor indsats. Han var i hvert fald ikke bange for at tage fat, og han løste de opgaver, som han fik overdraget, med stor akkuratesse. For bestyrelsen var det et stort plus, at der var en håndværksmester i bestyrelsen. Men han var også interessant at diskutere med og var ikke den, der uden videre gav op. Når mødet var overstået, blev der ofte tid til en historie og en sund latter. Han var en ægte vendelbo med lune og humør. Han var en god ven, som det var hyggeligt at være sammen med i mange sammenhænge. De seneste år blev ikke så lette for Johannes, men han vil blive husket for alt det gode og alt det fine, som han stod for. Æret være hans minde. Kjeld Larsen