mindeord

‡ På vegne af AaB af 1885 skriver formanden Jesper Møller følgende mindeord om Kaj Holm Jensen, 88 år. Med Kaj Holm Jensens død er en epoke i AaBs historie slut. Kaj modtog klubbens højeste anerkendelse som æresmedlem og vil blive husket som en af AaBs største personligheder. Kaj var højt respekteret og kendt for sin ordentlighed og aldrig svigtende interesse og loyalitet for AaB. Trods svigtende helbred fulgte Kaj med i AaBs udvikling til det sidste og stillede fortsat interesserede spørgsmål, da jeg for nylig besøgte ham på Nordtoft. Netop Nordtoft var i en menneskealder udgangspunktet for Kajs virke. Utallige er de AaB'ere, som har nydt godt af Erna og Kajs gæstfrihed og store menneskelige kvaliteter. Kajs store engagement kunne ikke være klaret uden opbakning fra Erna, hvilket Kaj aldrig lagde skjul på. Det var ikke kun AaB, som fik glæde af Kajs lederegenskaber. Hædersbevisninger fra SIFA, JBU, DBU og DIF, hvoraf sidstnævnte tildelte Kaj Ærestegnet i 1995, bekræfter indtrykket af en ildsjæl, som har skrevet sig ind i dansk idræts historiebøger. Selvom Kajs store interesse var ungdommen og talentudvikling i både AaB og landsholdsregi, ydede Kaj også en uovertruffen organisatorisk indsats med utallige tillidsposter. Det fører for vidt at nævne alle, men Kajs indsats som vores "Hoffotograf" kan ikke udelades. Kaj efterlader sig et ganske enkelt uvurderligt fotoarkiv, som er etableret gennem forevigelse af tusindvis af mennesker og begivenheder gennem en menneskealder. Billeder, der har nyttet og fornøjet i et omfang, som gør det nærmest umuligt at udtrykke vores taknemmelighed. Der påhviler os et stort ansvar for at passe på Kajs arkiver og den ånd, han som betydende kulturbærer efterlader sig. Vi mindes med stor respekt Kaj for hans indsats og integritet - som en god kammerat, der gjorde en forskel for vores historie, traditioner og fællesskab. Vore tanker og dybeste medfølelse går nu til Kajs børn og den øvrige familie, som må føle et stort savn. Vi har alle mistet en stor personlighed, som AaB aldrig vil glemme. Æret være Kajs minde. Jesper Møller