Skagen

Mindeord

@Brød.9.navne.mindeord:¿ På vegne af Frederikshavn Lodsforening skriver formand Bo Kier-Hansen følgende mindeord over pensioneret lods Philip Burholt Svanum, Kastelvej 26, København Ø, 86 år: Det var med stor sorg, vi modtog meddelelsen om, at Philip B. Svanum var afgået ved døden. Philip B. Svanum blev ansat ved Frederikshavn Lodseri, senere Farvandslodseriet, 1.9.1956, hvorfra han lod sig pensionere i 1981 efter en lang og aktiv arbejdsperiode. I tiden fra foråret 1976 til foråret 1980 var Philip B. Svanum lodsformand i Lodseriet. Det var en meget turbulent periode med brug for mange lodser og ikke mindst bygningen af og flytningen til det nye Lodshus i Skagen. Efter 235 år i Frederikshavn blev lodseriet i 1978 forlagt til Skagen. Philip var i alle de mange år en dygtig og loyal kollega, som det var en fornøjelse at lodse og arbejde sammen med. Han var en åben og varm natur, som var meget engageret i det politiske liv. Philip holdt meget af sin familie og alle hans gode venner og naboer, som han nød at være sammen med. Vore tanker går i disse dage til hele familien. Æret være Philip Burholt Svanums minde. Bo Kier-Hansen

Forsiden