EMNER

Mindeord

DØDSFALD:Mange i Skagen har med vemod modtaget meddelelsen om, at overlærer Klara Hansen, tidlgiere Skagen, er død, i en alder af 83 år. Et par generationer har haft hende som lærer på Kappelborgskolen. Hertil blev hun hentet af provst Waage Beck, der i de første år efter besættelsen som formand for skolekommissionen rejste land og rige rundt for at finde dygtige og engagerede unge lærere til Skagen. Mange af dem han fandt havde en baggrund i det kirkelige børne- og ungdomsarbejde, det gjaldt også Klara Hansen fra Himmerland, der foruden sit daglige virke som lærer gennem et halvt århundrede også blev en trofast medarbejder i menighedslivet. Videofilmen "Dengang i Skagen 1949" viser hende i en yngre udgave i klasselokalet på skolen , og et par generationer har uforglemmelige erindringer om en entusiastisk lærer, der ikke gik af vejen for at bruge utraditionelle virkemidler. Hun var efter hvad der berettes helt og 100 procent tilstede i sin undervisning. Det var hun også, når hun tog fat efter skoletid til langt ud på aftenen, med børn og unge og med KFUKs seniorkreds, der levede indtil for ganske få år siden. Mest kendt er hun dog for sit menighedsrådsarbejde og for engagementet i Ydre Mission. Hun var særdeles aktiv i Lærernes Missionsforening LMF, også på nordisk plan, hvor undertegnede for første gang mødte hende i Sverige i 1976. Lokalt var hun en værdsat leder af Santalkredsen, som hun overtog efter kordegn Christensen. Fra 1969-96 var hun medlem af Skagen menighedsråd, hvor hun ikke blot bekymrede sig om menighedens liv og vækst, men også om de ganske konkrete, prak-tiske omstændigheder. I en årrække var hun formand for kirkeudvalget, hvor hun arbejdede med stor omhu og sparsommelighed, men hvor hun godt også kunne kaste sig ud i det helt store projekt: Kirkerestaureringen i 1988 og 89. Samtidig med at hun sting for sting tog sig af altertæppet havde hun blik for de store linjer, og det er i høj grad hendes fortjeneste, at Skagen kirke i dag fremtræder i den smukke skikkelse, vi kender. Selvsagt havde hun sin faste plads i kirken og i missionshuset ved mange anledninger, derfor er det Skagen menighed i sin helhed, der i disse dage i respekt og taknemlighed mindes Klara Hansen og hendes liv og færden iblandt os. Sine sidste år tilbragte hun i Binderup i Himmerland, hjemvendt til sin barndoms egn og sine rødder.