Mindeord

@Brød.9.navne.mindeord:¿Tillidsrepræsentant Tom Vestergaard og skoleleder Gunnar Villumsen skriver følgende mindeord om lærer Carsten Leth Traberg, Rugmarken 3, Løgstør, som er død, 62 år: Løgstør Skole modtog søndag 30. december 2007 meddelelsen om, at lærer Carsten Leth Traberg var død, 62 år gammel. Carsten Traberg var dimitteret fra Ranum Statsseminarium i 1970 og blev ansat ved Løgstør Skole i 1971. Carstens fagområder var specialundervisning, dansk samt øvrige humanistiske fag. Carsten uddannede sig i sine unge lærerår til specialundervisningslærer. Hans hjerte brændte i høj grad for de elever, der havde behov for en særlig støtte. Carsten har hele sit lærerliv altid været på vej. Da it fik sit indtog i folkeskolen, tog Carsten også denne udfordring op. I de sidste mange år har Carsten været it vejleder på Løgstør Skole. Carsten så muligheder i at benytte it som et hjælpemiddel i undervisningen, hvilket bl.a. betød, at han også var foran i forbindelse med udviklingen af undervisningsmetoder, hvor it med fordel kunne benyttes. Carsten var meget afholdt og respekteret af elever, forældre og kolleger på Løgstør Skole. Han var en dygtig underviser. Han havde en stor viden, som han med glæde delte ud af til sine mange elever. Han havde ligeledes gode formidlingsevner. I det kollegiale fællesskab havde han evnen til at sprede glæde og varme. Han var en kollega, man altid kunne regne med. I hele sygdomsperioden fra august til nu er der ikke er gået en dag på Løgstør Skole, uden at en stor del af Carstens kolleger har tænkt på Carsten. Carsten har været savnet og vil blive savnet på Løgstør skole. Carsten var en gevinst for Løgstør Skole, og hans alt for tidlige død er et stort tab for skolen. Carsten har gjort en forskel. Løgstør Skole vil savne lærer Carsten Traberg. Æret være Carstens minde. Tom Vestergaard og Gunnar Villumsen