EMNER

Mindeord

‡Niels Mellergaard, slotshavechef, Slots- og Ejendomsstyrelsen og Torben Dam, lektor, Skov & Landskab, Københavns Universitet, skriver flg. mindeord om Landskabsarkitekt Jens Balsby Nielsen, Tom Kristensensvej, København, 47 år: Ting skal føles godt, og alle skal være med. Det var Jens' idé for livet og de landskabsprojekter, som han arbejdede med i sit alt for korte liv. Jens døde kort tid efter, at han havde fået konstateret kræft. Hans sidste store projekt hos Slots- og Ejendomsstyrelsen kaldte han Liv & Lys i Søndermarken, og sådanne projekter var karakteristisk for vestjyden, der efter sin gymnasietid kom til København for at studere landskabsarkitektur. Allerede på studiet ville Jens gøre en forskel og specialet var om midlertidige parker - eller lommeparker, som nu igen er på dagsordenen i København. I 1988 gled studiet over i en ansættelse hos Ginman - Harboe - Borup landskabsarkitekter, hvor fagets discipliner blev pudset af. Fire år senere søgte Jens et Ph.D.-stipendie på Landbohøjskolen. Emnet var kvalitetssikring, et af tidens emner, der havde svært ved at vinde fodfæste i kredsen af landskabsarkitekter. Han fik sin Ph.D "Kvalitet i grønne anlæg" i 1998 efter flere orlovsperioder. Der var bud efter Jens i perioden, og han fandt glæden og begejstringen ved at fokusere på store og små projekter mellem alle de daglige gøremål. Jens blev hurtigt lektor, og han havde hele tiden øje for nye projektemner, der passede til puljer og målrettede projektpenge, hvilket resulterede i "Byen, vejen og landskabet" i samarbejde med Aalborg Universitet Center og Vejdirektoratet samt en start på arbejdet med dynamiske plantninger i Danmark, hvor Jens i samarbejde med kollegaerne ved Skov & Landskab Anders Busse Nielsen, Professor J. Bo Larsen og Roland Gustavsson fra Alnarp Landbrugsuniversitet fik genskabt en forståelse for beplantningernes dynamik. Interessen og begejstringen fortsatte da Jens gik ind i Danske Landskabsarkitekters bestyrelse i de år, hvor nye unge tog ansvar i foreningen og skabte en tiltrængt fornyelse og en god imødekommende stemning. I 2005 gik Jens lidt træt i fusioner og omstilling og forfulgte relationen til Slots- og Ejendomsstyrelsen, hvor han fik permanent ansættelse. Her har han deltaget i projekter på blandt andet Kronborg, Aalborghus, Spøttrup og Frederik den VIII's palæ på Amalienborg. Vi har mistet en rigtig god ven, kollega og uvurderlig faglig kapacitet, som vi vil komme til at savne meget. Vores tanker går til Jens' voksne søn Søren, hans kæreste Christine og hendes børn.