Brønderslev

mindeord

Foto Henrik Louis Simonsen

Foto Henrik Louis Simonsen

‡ Vicerektor Arne Rasmussen skriver på vegne af bestyrelse og ledelse ved Brønderslev Gymnasium og HF følgende mindeord over Egon Jensen, Ole Lukøje Vej 8, Brønderslev, 62 år. Det er med stor sorg, vi har modtaget meddelelse om, at vores rektor Egon Jensen pludselig er død. Egon Jensen var rektor for skolen i næsten 20 år. Lige fra starten lærte vi ham at kende som et uhøjtideligt og meget imødekommende menneske. Hans dør stod altid åben for elever og ansatte, og han var omsorgsfuld over for alle, der kom til ham med deres problemer eller bekymringer. Egon Jensen var hurtigt opfattende og fandt let en sags kerne og havde evnen til at træffe rettidige beslutninger. Egon Jensen stod i spidsen for Brønderslev Gymnasium og HF i en periode, som var præget af store forandringer. Således stod han i de senere år dygtigt i spidsen for gennemførelse af en gymnasiereform, overgang til selveje, indførelse af taksametersystem og et stigende elevtal. Egon ejede evnen til at uddelegere ansvar og viste stor tillid til sine nærmeste medarbejdere. Vi, der har kendt og arbejdet sammen med Egon, har mistet en engageret leder, der brændte for sin skole og han vil blive savnet af alle, som kendte ham. Vores tanker og dybeste medfølelse går til Egons kone og to sønner. Æret være Egon Jensens minde. Arne Rasmussen