Gudumholm

Mindeord

{ Næstformand for Sønderjysk Forening for Aalborg og Omegn Niels Jørgen Kjærsgaard, Gug, skriver følgende mindeord over Sonja Melgaard, Stampen 9, Gudumholm, som er død, 57 år: Tirsdag 7. august modtog vi den sørgelige meddelelse, at Sonja pludselig var død. Det kom som et stort chok for alle. De fleste af os havde inden for de nærmeste dage talt med hende. Hun havde fået lungebetændelse, men syntes det gik bedre og glædede sig til at begynde på nyt arbejde på kontoret ved militæret. Sonja Melgaard var i adskillige år medlem af foreningens bestyrelse, hvor hun varetog mange forskellige opgaver. Hun har blandt andet været sekretær, været med i aktivitetsudvalget, og her til sidst var hun formand for foreningen. Ud over at være særdeles aktiv i foreningen var hun også formand for Aalborg Kredsen, formand for lokalkomiteen for Sydslesvigske Børns Ferierejser i Aalborg og Himmerland samt medlem af Grænseforeningens hovedbestyrelse. Sonja var en ildsjæl. Alle de opgaver, hun påtog sig, gik hun altid et hundrede procent ind for. Hun kom altid med nytænkning og nye og spændende ideer. Der var dog en opgave, som stod hende særligt nær, og det var arbejdet med sydslesvigske feriebørn. Hun lagde et kæmpearbejde i at skaffe ferieværter til børnene, hente dem, gå til pressen for at fortælle om dem, men også - når de var her - at lave sammenkomster for både feriebørn og værtsfamilier. Sonja Melgaard blev kun 57 år, og hendes bortgang er et meget stort savn for både lokal kreds og hovedforening. Vore tanker går specielt til Poul samt begges familier. Æret være Sonja Melgaards minde. Niels Jørgen Kjærsgaard