Mindeord

‡Lars Kjær Larsen skriver på vegne af tidligere kolleger følgende mindeord om Dagny L. Rytz, Rødding, der døde dagen før hun fyldte 65 år. Dagny Rytz døde tidligt tirsdag morgen af en blodprop. Dagny levede et helt liv i tæt forbindelse med det Grundtvigske miljø og de frie skoler. Hun voksede op tæt på Rødding, gik i Rødding Friskole, og senere Skibelund Efterskole. Som 18-årig tog hun på Den Frie Lærerskole i Ollerup og fik efter endt uddannelse lærerjob på Nr. Ørslev Ungdomsskole på Falster. Her virkede hun i 16 år, indtil hun i 1986 blev ansat som højskolelærer på den nystartede Nordjyllands Idrætshøjskole i Brønderslev. Efter yderligere 14 år kom Dagny til Seniorhøjskolen Nørre Nissum, hvor hun virkede som højskolelærer, til hun gik på efterløn i 2008 og flyttede tilbage til Rødding. Cirklen blev således sluttet i Rødding, hvor Dagny hurtigt indlevede sig i det Grundtvigske miljø i og omkring Rødding Højskole og Rødding Frimenighed samtidig med, at hun drog land og rige rundt med foredrag som "Bøvl og Begejstring" eller "Grundtvig, Steffen Brandt og Kim Larsen". Dagny Rytz var et levende, engageret og markant menneske og gennem mange år en fremragende håndboldmålmand, men først og fremmest en enestående autentisk højskolelærer. For Dagny Rytz var ordene "at oplive", "at opleve" og "at oplyse" den daglige inspiration, og igennem fire årtier formåede hun således at begejstre tusindvis af unge og voksne med foredrag, teater og sang. Dagny Rytz udødeliggjorde på sin egen måde "Min Marie", "Oh at være en Høne" eller Folkeligt skal alt nu være". Og ved festlige lejligheder kunne hun få taget til at lette med fællessang om "Muldyret", "Tag din gamle sweaters på" og "Så længe jeg lever". Vi er dybt taknemmelige over at have været kollega og god ven med Dagny. Æret være hendes minde. Lars Kjær Larsen