EMNER

Mindeord

‡Ældre hjælper Ældre konsulent i Ældremobiliseringen for Nordjylland, Elin Bak, Nørresundby, og Ellen Hermansen, Brønderslev, skriver følgende om Harlund N. Nielsen, Plejecentret i Fyensgade 13-17, stue 214, Hjørring, som er død, 86 år: Det var med sorg, vi fik viden om Harlunds død. Vi vidste godt, at han var syg, men alligevel havde vi et håb om, at han ville leve længe endnu, gerne meget længe. Harlund har altid været et livligt og engageret menneske, såvel i lokale forhold som på samfundsplan. I Ældremobiliseringen var han en årrække en meget afholdt formand for Ældremobiliseringens Amtsudvalg i Nordjylland og samtidig meget aktiv i sit lokale område, Vendsyssel og især Hirtshals. I en årrække var han også formand for Vendsysselkredsen af pensionistforeninger i Den jyske Sammenslutning af Pensionistforeninger, hvor han arbejdede meget for at styrke og inspirere de forskellige lokale foreninger. Lokalt i Hirtshals arbejdede han ihærdigt for at skabe et godt samarbejde mellem de daværende bruger-pårørende råd. Han arrangerede tema- og debatmøder om ældres liv og omsorg, og han var også levende interesseret i udviklingen af det frivillige ældrearbejde i amtet. Han blev derfor rigtigt glad, da der startede en frivillig Ældre hjælper Ældre gruppe i Hirtshals, og det har glædet ham meget at se, at der nu er seks sådanne ældrehjælper grupper i Hjørring Kommune. Hans tiltagende dårlige syn gjorde, at han alt for tidligt var nødt til at trække sig ud af foreningsarbejdet, men han bevarede til det sidste interessen for udviklingen omkring sig, både lokalt og regionalt og på samfundsplan. I ham har vi mistet et positivt, engageret menneske, en stabil samarbejdspartner, en lun vendelbo, et vidende, demokratisk menneske, altid optaget af andres ve og vel uanset eget skrantende helbred. Det var altid en fornøjelse at få en snak med ham. Vi vil savne hans varme og lyse sind fremover. Æret være hans minde. Elin Bak og Ellen Hermansen