Aars

Mindeord

‡Husholdningskonsulent Birthe Jensen skriver på vegne af Nordjysk Familielandbrug følgende mindeord om Solveig Nielsen, Gislumvej, Aars, som er død, 80 år: Solveig Nielsen døde 28. december, 80 år gammel. I mange år var Solveig formand for Aars kredsens husholdningsudvalg, og i 1978 var det Solveig, der startede Husmandsforeningens svømmeundervisning. Det har været meget populært gennem alle 30 år. Fra 1984-98 var Solveig også formand for Nordjysk Familiebrugs Familieudvalg. Havebrugsudvalget havde også hendes store interesse, og hjemme i Danmarkshuset var Solveig i sit es, når hun kunne arbejde i haven mellem alle sine fuchsiaer, som hun holdt så meget af. Hun var også dygtig i sin husholdning, hvor hun prøvede mange opskrifter af med gode resultater. Selv da hendes helbred begyndte at svigte, var Solveig positiv og kunne se de lyse sider af livet. Så længe helbredet tillod det, kørte Carl Peter hende til Kimbrerskuet, så hun kunne se 4H-udstillingen. Jeg havde selv om stor støtte i Solveig, da jeg som 23-årig startede som husholdningskonsulent, og vi har haft mange oplevelser og samtaler sammen. Tankerne går til Carl Peter og parrets fire børn. Æret være Solveigs minde. Birthe Jensen