Skærum

Mindeord

‡Jørgen Steengaard skriver på vegne af Fællesvirke Vest og Aasted-Skærum Venstrevælgerforening følgende mindeord om Bent Nygaard Olesen, Borgergade 5, Skærum, som er død, 64 år: Bent Nygaard Olesen var et foreningsmenneske og en ildsjæl af Guds nåde. Hans utrættelige indsats for at gavne og udvikle Skærum og skabe aktiviteter i bl.a. Borgernes Hus til glæde for sine medmennesker er uden sidestykke. Lokalsamfundet fyldte meget i hans hjerte. Han satte sit præg på udviklingen i lokalområdet gennem sit bestyrelsesarbejde i de lokale foreninger. Som mangeårig næstformand i Fællesvirke Vest tog han del i alt, hvad der rørte sig i oplandets små byer. Men altid mindede han os om, at vi ikke måtte glemme Skærum. Gennem hele sit liv var Bent meget optaget af, hvad der foregik på den politiske scene. Han havde altid en kommentar til såvel det landspolitiske som det lokale. Bent var engageret i Venstres politiske arbejde, og den lokale Venstrevælgerforening betød meget for ham. For Bent var demokrati ikke mindst et spørgsmål om at bringe politikere og befolkning sammen. Derfor har Bent også en stor del af æren for, at A til Ø samarbejdet har fungeret i mange år. Bent vil blive savnet. Æret være hans minde. Jørgen Steengaard