Mindeord

‡Trine Nielsen skriver på vegne af Try Museum følgende mindeord om Søren Kjærsgaard Møller, Sohngårdsholmsvej 72, Aalborg, som er død, 30 år: Det var med sorg og bestyrtelse, at vi på Try Museum hørte nyheden om vor kollega Sørens alt for tidlige død, 30 år gammel. Søren var uddannet cand. mag. i historie fra Aalborg Universitet i januar 2009. Han havde i studietiden arbejdet ved flere museer og var således velforberedt og med et godt kendskab til arbejdsgangen på et kulturhistorisk museum, da han blev ansat på Try Museum. Sørens arbejdsopgaver var meget varierede og spændte fra fremtidsvisioner for mu-seet og til praktiske opgaver. Søren nåede i de godt halvandet år, han var på museet, at være med til at lave udstilling om strandjagt, kartoflen, Dronninggård og Skryds-Peter. Han var også med til at restaurere flere rum i stuehuset på Dorf Mølle efter skader fra de to isvintre. Søren var god til at omgås andre mennesker og guidede gerne de besøgende rundt, bl. a. omkring Møllesøen i Dorf. Han var julemand og fortalte historier for de børn, der pyntede juletræ i Dorf Mølle. Søren arbejdede meget med at forberede oplysninger om museets samlinger til offentliggørelse på internetprogrammet Regin, og her lagde han megen omhu for dagen. Frivillige og ansatte ved museet var glade for at arbejde sammen med Søren. Som en nabo til museet udtrykte det: "Vi ventede os meget af Søren!" Vi mindes Søren med glæde og vil komme til at savne ham. Vi har stor medfølelse med Sørens familie, der har lidt et stort tab. Æret være hans minde! Trine Nielsen