EMNER

Mindeord

‡Næstformand Villy Bendiksen, skriver på vegne af Hals Lokal tv følgende mindeord om Knud Jacobsen, Søvænget 6, Hals, 75 år. Knud Jacobsen, Bageren fra Hou, er ikke mere blandt os. Knud Jacobsen var en meget kendt person i Hals, og omegn. Han kørte gerne sine ture på havnen og i Hals på cykel, og fulgte altid med i hvad, der skete både på havnen og rundt i byen. Han filmede således tilblivelsen af den nye jollehavn under hele byggeperioden. Knud Jacobsen var et meget positiv og teknisk interesseret menneske, som var vellidt alle steder, han kom. Han var gerne med i diskussioner om livet i Hals og Hou. Han var også kendt for sin meget humoristiske sans og altid klar til at tage gas på en, hvis han kunne komme af sted med det. Han fortalte gerne om sine oplevelser som bager og pilot, og han kunne fortælle om mangt og meget, som han havde oplevet i sit lange og interessante liv. Knud var en af de sidste fra det gamle ølbryggerlaug, som blandt andet foretog sig mange ting omkring aftenskoleloven i 1970' erne. Knud Jacobsen havde også flyvercertifikat, da han boede i Hou, og han interesserede sig meget for teknik og elektroniskemedie og computer. Blandt andet var han med til at starte videoklubben i Vester Hassing, og senere kom han så med i Hals lokal tv, hvor han lavede et stort arbejde for vores lille klub. Knud var et ordensmenneske og styrede vores økonomi og indkøb perfekt? Knud fulgte altid med i hvad, der skete af nyheder indenfor tv mediet. Knud var en meget vellidt person i Hals, ikke mindst i partiet Venstre, hvor han havde flere tillidsposter. Knud vil blive savnet i Hals lokal tv, hvor jeg godt vil kalde ham "Primus motor". Vores tanker går til hans kone, Anna, hans familie og ikke mindst børnebørnene, som han var meget stolt af. Æret være hans minde. Villy Bendiksen