Mindeord

In­grid Kris­ti­an­sen
Gudumholm 1. april 2008 06:00

@Brød.9.navne.mindeord:¿Jette Toft og Lone Larsen skriver på vegne af Gudumholm Idrætsforening følgende mindeord om Ingrid Kristiansen, Nygårdshave, Storvorde, som er død, 62 år: Det var med stor sorg, vi modtog meddelelsen om, at Ingrid Kristiansen er død. Gudumholm Idrætsforening har mistet en meget stor kapacitet. Hun var en af ildsjælene da der først i 1960¿erne blev startet en gymnastikafdeling i Gudumholm Idrætsforening. Gennem årene har denne afdeling udviklet sig til at være en af de største i Nordjylland. Ingrid har foruden sit virke som leder i gymnastikafdelingen også været formand for gymnastikudvalget i otte år. Hun kunne gennem sit job som idrætslærer på Gudumholm Skole rekruttere de unge mennesker til gymnastikafdelingen og være med til at danne en bred ledergruppe. Som en af hendes gamle elever siger, var Ingrid nok den Gudumholmer, som flest kendte, for hun var der, både når man var i skole, og når man havde fri. Ligeledes mødte man ofte Ingrid på stadion, hvor hendes mand Svend var formand for idrætsforeningen. Mange gymnaster er blevet undervist af Ingrid, og der var altid stor tilslutning på hendes hold, såvel børne- som voksenhold. For fem år siden mistede Ingrid Svend efter lang tids svær sygdom. Det tog hårdt på hende, men hun kæmpede sig igennem og var netop blevet aktiv som leder igen. Til vores forårsopvisning for blot tre uger siden sad Ingrid glad og pudsede fanen med en kvik bemærkning om, at det jo altid var fanebærernes job. Hun bar dog ikke selv fanen, men sang for på ¿Der er et yndigt land¿ og sørgede for, at der blev hilst med fanerne på rette tid. Det var helt som i gamle dage. Vi havde fået Ingrid tilbage. Men denne glæde skulle desværre hurtigt få en ende. Under træning med seniorerne faldt hun pludselig om, ramt af en hjerneblødning. At vi i Gudumholm Idrætsforenings Gymnastikafdeling har mistet en stor personlighed, er der ingen tvivl om. Vi kan kun sende vores dybeste medfølelse til Ingrids efterladte. Lone Larsen og Jette Toft.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...