Skagen

Mindeord

‡Jørgen Chr. Jensen, skipperskolelærer på Skagen Skipperskole, skriver på skolens vegne følgende mindeord om Johannes Terpet, Grårisvej, Skagen, som er død, 83 år: Dagsignal, fiskelys og til sidst steam lanterne er nu slukket for en af Skagen, ja riget Danmarks, store fiskere. Som storleverandør af studerende (to sønner) og hyppig gæst på Skagen Skipperskole lærte jeg Johannes at kende både gennem det han fortalte, og det han udførte af arbejde for skolen. Tiden forsvandt som morgenduggen i Den Mexicanske Golf, når Johannes, på sin karakteristiske facon, pludselig sad foran en og tog mig med på ordets vinger op i Nordatlanten eller vest for Panama kanalen, altid fiskende og gerne, som en af de første, lige netop der. Mangen en ung grønlandsk fisker har haft Johannes som deres første lærermester, en lærermester, der ikke havde meget fidus til det med pauser, og som gik foran, nogen gange, så det kunne være svært at komme til. Da søstøvlerne skulle stilles på hylden, kom en ny epoke i Johannes liv, nemlig kampen mod lediggang. Alt hvad der mindede om en opgave blev løst, efterladende blikket "er der andet, der skal gøres, så sig endelig til". Opgaven som tilsynsførende ved vore eksaminer passede Johannes godt. Her mødte han ikke så sjældent sønnen til en af dem, han selv havde lært op i vort hæderkronede erhverv. Et kig ud af forstandervinduet en tidlig morgen åbenbarede for år tilbage ikke så sjældent Johannes Terpet, der lige skulle ned og se, hvordan "pojkernes" fisk blev solgt og behandlet. Desværre indhentede "tidevandet" Johannes, og nu blev kontakten indskrænket til en hilsen gennem en af hans fiskende sønner, sønner, han med god grund var umådelig stolt af. En enorm viden om fiskeriet i mange af dets afskygninger er her ikke mere. Vi, der fik flige af denne viden foræret, må bære denne viden videre, uden min gode ven, Johannes Terpets hjælp. Æret være Johannes Terpets minde. Jørgen Chr. Jensen