Skolevæsen

Mindeord

‡På vegne af personalet af Hjørring Private Realskole skriver Henrik Frand-Madsen følgende mindeord om overlærer Hans Ladefoged, Bispecentret Hjørring, tidl. Munkedalsvej, Rakkeby, 70 år. Det var med stor sorg, at Hjørring Private Realskole modtog meddelelsen om, at tidligere lærer Hans Ladefoged var afgået ved døden. Hans Ladefoged var født ved Odder og havde sin barndom i Lerbjerg ved Hadsten. Han rejste til Sjælland under sin læreruddannelse for at gøre uddannelsen færdig på Københavns Dag- og Aftenseminarium Seminarium i 1969. Han startede på Frederikshavns Privatskole i 1971 og kom derefter til Hjørring Private Realskole i 1972. Han var en dygtig, respekteret og anerkendt lærer, der underviste i skolens ældste klassetrin i dansk, historie, geografi og biologi. Han var en karismatisk lærer og synonymet med 10. klasse på HPR igennem mange år. Hans store faglighed, delte han gerne ud af, især inden for de humanistiske fag. Gennem hele livet besad han en videbegærlighed, specielt på det historiske område, hvor mange bøger om danmarkshistorien blev læst og efterfølgende diskuteret på lærerværelset. Der blev også læst mange historiske biografier om store personligheder. Var der spørgsmål om dansk grammatik, som kolleger på skolen blev i tvivl om, kunne man altid hente råd hos Hans Ladefoged. Hans Ladefoged havde igennem sin lange lærerkarriere et tæt og godt samarbejde med kolleger, elever og forældre. Han fik ofte besøg af tidligere elever, og han har ligeledes deltaget i adskillige jubilæer for tidligere HPR-elever. Han var en nærværende og humoristisk klasselærer, der altid havde et glimt i øjet, og med hvem eleverne altid kunne dele deres bekymringer, kærestesorger og andre af livets problemer med. Han favnede mange elever, for hvem livet var svært, og især drenge, der var lidt på kant med tilværelsen, brugte han mange timer på. Ladefoged var meget præcis og direkte i sin dialog med kollegaer, naboer og familie, Man vidste altid hvad han mente om en given sag eller problemstilling. Han var klippefast og et ord var et ord. I sin fritid var Ladefoged en ivrig og energisk amatør-kunstmaler, der fandt inspiration i naturen omkring Rakkeby. Hans Ladefoged stoppede på Hjørring Private Realskole i foråret 2009 på grund af sygdom. Hans Ladefoged efterlader sønnen Hans Henrik, døtrene Charlotte, Karen-Marie, Kirstine og Laura samt børnebørn, hvis færden han gerne berettede om. Vore tanker går til familien. Henrik Frand-Madsen