Lokalpolitik

Mindeord

‡Paul Rode Andersen skriver på vegne af SF Frederikshavn følgende mindeord om Ib Bjørn Poulsen, Frederikshavn. 68 år: Med Ib Bjørn Poulsens død har SF i Frederikshavn mistet en kæmpe, som har sat sit store præg på partiforeningen i mere end 30 år. Han kom i Folketinget i 1977 og sad der til 1990 - afbrudt af en kort byrådsperiode midt i 1980’erne. Det var SF’s anden storhedstid, hvor partiet under Ib Bjørn Poulsens og Gert Petersens ledelse bragte mandattallet op på 28. Der er noget symbolsk i, at to sværvægtere som Ib Bjørn Poulsen og Gert Petersen går bort med en måneds mellemrum. Ib Bjørn Poulsen var en arbejdsom og dreven parlamentariker, som kendte det politiske spil i Folketinget særdeles godt, men som aldrig forfaldt til at blive så sammenspist med livet på Christiansborg, at han glemte, hvad han og partiet stod for. Han kendte til betydningen af at dyrke sit bagland i Frederikshavn. SF-Frederikshavn fik gavn af Ib Bjørn Poulsens store politiske erfaring, da han – efter en periode som statsrevisor – vendte hjem, blev formand for den lokale afdeling og stillede op til Byrådet, som han blev valgt ind i 1998. I perioden 1998-2002 var Ib Bjørn Poulsen og jeg meget tæt på hinanden. Vi udgjorde i byrådet et makkerpar, som supplerede og understøttede hinanden, og der er ingen tvivl om, at hans tilstedeværelse på den kommunalpolitiske scene højnede respekten for partiet betragteligt. Efter byrådsvalget i 2001 gjorde han status og kom frem til, at nu havde han aftjent sin politiske værnepligt for SF. Han trak sig langsomt tilbage for at dyrke en passion, som havde fulgt ham hele livet: skibe. I Maritim Historisk Forening skabte IB Bjørn Poulsen et miljø, hvor flere generationer samles og er fælles om konkrete, maritime aktiviteter af såvel sportslig som håndværksmæssig art. Han fik adskillige interessenter i det maritime miljø i Frederikshavn til at arbejde sammen, og han var en ørn til at skaffe sponsorer. Han opgav ikke den politiske interesse, og han var altid parat til at drøfte politiske problemer. Ib Bjørn Poulsen var en ægte SF’er: socialist, demokrat, antimilitarist og miljøforkæmper til fingerspidserne. Han kæmpede for at afskaffe uligheden i samfundet, og for at værdierne blev fordelt mere ligeligt. Han var rundet af arbejderklassen og slogedes for dens medindflydelse. Ib Bjørn Poulsen var en markant politiker såvel lokalt som på landsplan. Vi er ham alle i partiet dybt taknemmelige for den kolossale, uegennyttige indsats, han har ydet. Paul Rode Andersen .