Mindeord

‡På vegne af Dansk Metal Hjørring skriver afdelingsformand Mogens Bjerre følgende mindeord om tidligere afdelingsformand Knud Jensen, Frejasvej 30, Hjørring, som er død, 79 år: Selv om vi vidste, at Knud var alvorligt syg, kom hans død alligevel som en overraskelse for os, da vi op til weekenden havde aftalt med hans hustru Jytte, at vi ville komme på besøg i hjemmet den følgende onsdag. Knuds virke i det faglige arbejde begyndte, da han blev valgt som tillidsmand for sine kolleger hos Nordjyllands Amtsvejvæsens materielgård i Hjørring, hvor han var ansat som reparatør. Med arbejdet som tillidsmand fik Knud smag for mere, og i 1978 blev han valgt ind i bestyrelsen for Dansk Metalarbejderforbund Hjørring afdeling. Da den daværende formand i 1982 fik en stilling i forbundet som sekretær for det offentlige område, var Knud parat til at tage tjansen som afdelingsformand. Denne post havde han i 10 år, indtil han i 1992 gik på efterløn. Der stod i alle årene stor respekt om hans arbejde som afdelingsformand såvel i afdelingen som i forbundet. Knud viste stor respekt omkring sit arbejde, og ofte var han i tæt kontakt med afdelingens medlemmer i forbindelse med de sager, der naturligt opstod. Ofte har han taget kontakt til medlemmer med kontingentrestance og hjulpet dem med at få bragt sådanne forhold i orden, ligesom hans hjerte bankede for lærlingenes ve og vel. Han har brugt mange timer på at tale med arbejdsgivere, der var på nippet til at sende en lærling ud af lærlingeforholdet. Når dette var på plads, var han også manden, der krævede noget af lærlingene og har været ude og få dem op af sengen og sendt på arbejde. Efter Knud gik på efterløn, blev han, da der skulle vælges ny formand for afdelingens seniorklub, formand for denne. Denne post bestred han med stor iver og engagement indtil sin død. Desværre fik han konstateret kræft i 2008, men han kæmpede bravt imod sygdommen. Den sidste tid tilbragte han i hjemmet, hvor han blev kærligt plejet af sin hustru Jytte, som har været ham en god og fast støtte gennem hele livet og ikke mindst i hans sygdomsperiode. Vi vil altid huske Knud som en god og dygtig kollega. Æret været hans minde. Mogens Bjerre