Fristrup

Mindeord

‡ Formand for Amatørteatret Fyrkatspillet, Jytte Frederiksen, skriver på vegne af Fyrkatspillet følgende mindeord om fhv. værkfører Henry Thorsen, Gadegårdsvej 6, Hvornum, Hobro, 77 år. Henry Thorsen døde efter kort tids sygdom 15. april i sit hjem. Henry blev født 1933 i Klejtrup, hvor forældrene drev en tømrer- og snedkerforretning. Kort efter flyttede familien til Fristrup. Kort før 2. verdenskrig flyttede familien Thorsen til Hvornum, hvor Henry begyndte i Hvornum skole. Som 12-årig kom Henry ud at tjene og om 14 årig kom Henry i tømrer-snedkerlære hjemme hos faderen. Efter læretiden kom han som svend i arbejde hos tømrermester Lykkemark i Hobro. I årene 1959-1961 arbejdede Henry på de amerikanske luftbaser på Thule og i Sønder Strømfjord. Efter hjemkomsten fra Grønland mødte han Aase, og de blev gift i 1962 og fik senere børnene Bent og Majbritt. De byggede huset på Gadegaardsvej, og Henry arbejdede nogle år hos typehusfirmaet Hama i Hobro, senere blev han værkfører hos firmaet Bantam i Ulstrup, og efter 25 år hos Bantam gik Henry på efterløn og fik tid til at beskæftige sig med mange forskellige ting på hobbyplan, såsom radioamatør, travkusk, brevduer, voliérefugle, skovning af træ til eget brug, samt rekvisitter m.m. til Fyrkatspillet. Ved Henrys død har vi i Fyrkatspillet mistet en af vore mangeårige og meget trofaste medhjælpere. Sammen med Aase har Henry på dygtig vis gennem 24 år givet en stor hånd med i de mange forskellige arbejdsopgaver, der opstod, når årets Fyrkatspil skulle sættes op i det spændende og meget unikke teaterrum, som hallen i Fyrkathuet er. Næsten uanset hvilken arbejdsopgave, der var tale om, meldte Henrys sig gerne og tilbød sin arbejdskraft. Blandt de mange forskellige ting, som Henry i den forbindelse har lavet gennem de mange år, skal især nævnes de to flotte vikingefoldestole, som Henry lavede i 2002 i anledning af regentparrets besøg i Hobro og som Dronning Margrethe og hendes hofdame sad på, da Fyrkatspillet til ære for Dronningen opførte brudstykker af "BROEN" i smedens bolig på Vikingegården. Henry glædede sig altid over, når der var ting, der lykkedes for Fyrkatspillet. Vi vil huske Henry som en rigtig god ven, som altid sagde sin mening og som havde humoristisk sans. Vore tanker går til Aase samt Bent, Majbritt og Jørgen samt lille Jasmin. Æret være Henrys minde. Jytte Frederiksen