Aalborg

Mindeord

‡Anders Brøns skriver på vegne af Polar Seafood-gruppen følgende mindeord om bestyrelsesformand i Polar Seafood-gruppen, Kjeld Holmstrup, Sdr. Skovvej, Aalborg, som er død, 54 år: Kjeld Holmstrup er alt for tidligt gået fra os. Kjeld døde søndag 26. april under et hospitalsophold i Kina. Kjeld fik sidste år konstateret lungekræft, og vi, hans venner og kolleger, har gennem de seneste måneder i et stadigt skiftende forløb af glæde over små fremskridt og angst over tilbageslag fulgt hans kamp mod sygdommen. I søndags slog Kjelds kræfter så ikke længere til over for kræften. Mange gode minder knytter sig til den gode halve snes år, hvor Kjeld var tilknyttet Polar Seafood-gruppen. Han blev introduceret på bestyrelsesniveau i 1998, og hans mange gode egenskaber gjorde i løbet af kort tid, at han kom til at beklæde formandsposten i såvel Polar Seafood Greenland og Polar Seafood Trawl som Polar Seafood Denmark. Hans flair for fisk og fiskeri startede allerede, da han som dreng færdedes på havnen i hjembyen Hanstholm i Nordvestjylland. Her blev grunden lagt til en bemærkelsesværdig karriere i seafoodbranchen, som også førte ham til Grønland og til nøglepositioner inden for det grønlandske fiskerierhverv. Hans viden var stor, og hans evner til at få gennemført ting var endnu større. Kjeld besad en sjælden evne til - på en stille og rolig måde - at føre mennesker ind i en kæde af logisk argumentation, der så endte med, at tingene blev gennemført på en måde, så både modparter og medspillere følte, at de gik berigede fra mødet med ham. Kjeld erkendte problemer, men skabte dem aldrig. Derimod besad han en rig evne til at løse op for konflikter og få problemer fra hånden. Sin fritid delte Kjeld op mellem sin store lidenskab for sejlads og klassiske motorcykler af mærket Harley Davidson. Men også god billedkunst og klassisk musik fandt indpas i hans tilværelse. Med usædvanlig sikker smag lykkedes det ham at skabe boligen på Sdr. Skovvej i Aalborg om til en smuk ramme om et harmonisk familieliv. Medarbejdere og ledelse i Polar Seafood-gruppen følger et stort savn ved Kjelds bortgang, men også en stor taknemmelighed over den fremragende indsats, han gennem mere end en halv snes år har gjort for koncernen, for det grønlandske fiskerierhverv og for det grønlandske samfund. Verden er blevet fattigere ved Kjelds død, og en stor medfølelse samler sig helt naturligt om hans efterladte hustru og to børn. Fra Polar Seafood skal der ved denne lejlighed lyde et: Æret være Kjelds minde. Anders Brøns