Trafikulykker

Mindeord

‡Oberst Søren W. Andersen, Air Transport Wing Aaborg, skriver på flyvevåbnets vegne følgende mindeord om Kjeld Møller Mellergaard, Nørresundby, som er død, 55 år: Det var med stor sorg, vi lørdag 9. januar modtog meddelelsen om, at flyverspecialist Kjeld Møller Mellergaard var omkommet i en trafikulykke under sin tjeneste som bjærgningsmand ved FN’s mission i Libanon. Fredag 15. januar hjemtog vi Kjelds båre til Flyvestation Aalborg, hvor Flyvevåbnet sagde farvel til Kjeld ved en ceremoni med deltagelse af Kjelds nærmeste pårørende samt kolleger fra Forsvaret. I dag tager vi alle den sidste afsked med Kjeld ved hans bisættelse. Kjeld har været en meget ansvarsbevidst, dygtig og vellidt person. Kjeld var altid arbejds- og opgavesøgende og var altid klar til at give en hjælpende hånd. Han delte gerne sin viden og færdigheder med kolleger. I sin tjeneste i Forsvaret var Kjeld i mange år ansat ved det daværende Hærens Hovedværksted, Rørdal. I 2005 blev han ansat ved Værkstedsområde Nr. Uttrup, hvor han var, til han i januar 2009 blev automekaniker ved Baseværkstedet på Flyvestation Aalborg. I sin fritid var Kjeld blandt andet en ivrig sejlsportsmand, og han så meget frem til at påbegynde den nye sæson til foråret. Kjeld vil blive savnet som kollega, men ikke mindst som den person, han var, en god kammerat, der altid havde et smil på læberne og klar til dagens nye opgaver. Vore tanker går først og fremmest til Kjelds nærmeste familie. Vi vil savne Kjelds livsbekræftende væremåde, daglige medspil og gode humør. Æret være Kjeld Møller Mellergaards minde. Søren W. Andersen

Forsiden