Hadsund

Mindeord

‡Afdelingsformand John Hansen skriver på vegne af 3F Mariager Fjord følgende mindeord om Inge Andie Pedersen, Rosenhøj, Hadsund, som er død, 65 år: Inge Andie Pedersen begyndte sin faglige karriere som formand for det daværende Arbejdernes Fællesorganisation i Hadsund. En post hun bestred i mere end 10 år. I 1982 blev Inge Pedersen ansat som A-kassemedarbejder i SiD Hadsund. Og som sådan vil rigtig mange af SID’s tidligere og nuværende (3F) medlemmer huske hende. Inge var god til at se tingene fra medlemmernes side, når hun kæmpede for deres sag. Inge var ikke stor af statur, men hun havde sine meningers mod. Da SID og KAD fusionerede i 2005, blev Inge Pedersen 3F Mariager Fjords blæksprutte og ansigt udadtil i receptionen, som hun passede, til hun i 2007 valgte at gå på efterløn. Børnebørnene stod Inges hjerte nær, og de nød at komme på ferie i hjemmet på Rosenhøj således også i sommer. Ved siden af sit faglige arbejde var Inge Andie Pedersen i mange år sin mand Bent Pedersens trofaste støtte i hans politiske liv. Inge var således også en del af det politiske bagland. Inge Andie Pedersen var aktiv til det sidste, og titlen som efterlønner holdt hende ikke tilbage for at påtage sig tillidshverv i 3F. Inge Andie Pedersen blev således valgt som bilagskontrollant på generalforsamlingen i 3F i 2008 og genvalgt så sent som i marts 2010. Hun var aktiv, lige indtil sygdom tog hendes kræfter. Hun var således på revision i 3F Mariager Fjord få uger, før hun blev indlagt på sygehuset. Da lægerne måtte give op, valgte Inge at være hjemme den sidste tid, og Bent Pedersen passede hende til det sidste. Inge Andie Pedersen efterlader ægtemanden Bent samt to sønner Lars og Michael med familier i henholdsvis Køge og Vejle.