Skolevæsen

Mindeord

‡Skoleleder Carsten Søndergaard, Gandrup Skole, skriver på skolens vegne følgende mindeord om lærer Hanne Niemann Bødkergaard, Hylholtvej, Dronninglund, som er død, 55 år. Hanne blev født i Øster Hassing ved Gandrup. Hun tog som ungt menneske til København, hvor hun fra 1984-1987 læste etnologi og historie ved Københavns Universitet og senere til lærer med fagene håndarbejde og billedkunst. Efter nogle års ansættelse ved Skt. Ansgar Skole og Alsgades Skole, begge København, vendte Hanne hjem til Øster Hassing og fik 1. maj 1996 ansættelse ved Gandrup Skole. Et af Hannes yndlingsfag var historie. Og Hanne var, som nogle børn har udtrykt det: ”et omvandrende leksikon”. Hannes viden var meget stor, og samtidig besad hun en fantastisk fortællerevne. Hanne befandt sig bedst på mellemtrinet, hvor hun kunne tryllebinde børnene med sin evne til at leve sig ind i fortællingen og fremføre en flot fortolkning af teksten. Mange af skolens børn har gennem tiden haft Hanne til håndarbejde, og derfor kendte så godt som alle skolens børn hende. I sin fritid engagerede Hanne sig flere steder, og mange fra skolen mødte således hvert år Hanne på Voergaard Slot midt i juli til Middelalderuge. Hanne havde her rollen som ”urtekvinde”. Voergaarddagene delte Hanne også sammen med sin mand. Hanne overlevede ikke den blodprop i hjertet, som hun fik for 14 dage siden. Hun sov stille ind 21. august omgivet af sin familie. Dermed som så ofte før var Hanne med til at samle familien. På skolen vil vi komme til at savne Hannes omsorgsfuldhed, behagelige væsen, store faglige viden, alvidenhed og ikke mindst hendes fantastiske fortællerevne gennem mere end 13 år. Vores tanker går til Hannes familie og venner. Carsten Søndergaard