Aalborg

Mindeord

@Brød.9.navne.mindeord:¿Uddannelseschef Hugo Michelsen skriver på vegne af Aalborg Handelsskole følgende mindeord om Lars Møller Justsen, Havebakken 29, Aalborg, som er død, 42 år: Det er med stor sorg, vi har modtaget besked om, at Lars Møller Justsen døde under en operation på Rigshospitalet lørdag 29. december 2007. Lars var uddannet som cand. merc. og blev ansat ved Aalborg Handelsskole som vejleder i foråret 2002. I 2004 blev Lars ansat som lærer på Handelsskolens Grunduddannelse, hvor han indtil sommeren 2007 underviste i fagene er-hvervsøkonomi, samfundsfag samt salg og service. Lars søgte i foråret 2007 en stilling ved Handelsgymnasiet og begyndte på afdelingen i Saxogade til august, hvor han undervi-ste i virksomhedsøkonomi. Desværre blev Lars mere og mere syg og kunne efterhånden ikke længere passe undervisningen. Lars ærgrede sig over dette, fordi han havde glædet sig til netop at undervise i virksomhedsøkonomi på Handelsgymnasiet. Efter en lang række undersøgelser konkluderede lægerne, at Lars skulle have en levertransplantation så hurtigt som muligt. Under samtaler i efteråret forklarede Lars om planerne for transplantationen, og han gav udtryk for stor fortrøstning, idet lægerne på Rigshospitalet mente, at der var stor sandsynlighed for, at leveren efterfølgende ville komme til at fungere tilfredsstillende. Trods dette tilstødte der komplikationer, som gjorde, at Lars døde kun 42 år gammel. Lars har i alle forhold nydt stor respekt fra elever, kolleger og ledelse, og vi kommer til at savne Lars på skolen. Vore tanker går dog først og fremmest til Lars efterladte: hustruen Susanne og datteren Emma, som til Lars¿ store glæde kom til verden sidste sommer. Æret være hans minde. Hugo Michelsen