Lokalpolitik

Mindeord

‡Ole Carlsen, formand for LO Hjørring, skriver følgende mindeord om tidligere borgmester og tidligere LO formand Bent Brown, Hjørring, som er død, 64 år: Det var en trist besked, vi fik lørdag morgen, at fhv. borgmester og fhv. LO-formand Bent Brown var død. Bent blev født i 1946 og blev desværre kun 64 år. Få personer var så engagerede og levende som Bent var. Allerede som ung tømrer var han aktiv i det faglige arbejde i tømrerforbundet i Hjørring afdelingen. Han kom hurtigt ind i bestyrelsen og var en drivende kraft i tømrerforbundets oplysningsudvalg. Bents løbebane på arbejdsmarkedet skiftede flere gange. I en tid var han lærer på AMU Vendsyssel, hvorefter han blev konsulent i Arbejdernes Landsbank i Hjørring. Et job han var meget glad for. Men da han blev ringet op og spurgt, om han ville være fuldtids formand for Arbejdernes Fællesorganisation, (LO) sagde han alligevel ja. Det skete i 1986, og ved næste kommunevalg i 1990 kom Bent ind i byrådet. I LO husker vi Bent for hans store indsats for de alt for mange arbejdsløse i Hjørring og den indsats og de mange gode aktiviteter, han satte i gang for at skaffe meningsfuldt arbejde til de ledige. Vi er også mange, der med glæde ser tilbage på fagenes fest i Hjørring, som Bent iværksatte efter mange års pause, og der kunne nævnes talrige andre initiativer. Måske blev kampen for bevarelsen af Hjørring Sygehus en af Bents største bedrifter. Der blev dannet en støtteforening, som var stærkt medvirkende til, at Hjørring Sygehus blev bevaret, og masseafskedigelser undgået. Bent Brown efterfulgte Poul Dalsager som borgmester i 1995 og fortsatte på posten til 2007. Hermed sagde Bent også farvel til posten som LO formand i Hjørring. Der er grund til at fremhæve Bent Brown som en fortrinlig og stærk borgmester. Bent havde en enestående evne til at omgå alle. Intet var for stort, og intet var for småt. Bent glemte aldrig sin faglige fortid og opretholdt tætte forbindelser med de mange mennesker, som han kendte i fagbevægelsen. Det blev til mange gode stunder i de adskillige møder, vi havde sammen. Fagbevægelsen har mistet en god ven. Æret være Bents minde. Ole Carlsen