Mindeord

Mindeord om civilingeniør, MR-fysiker Finn Taagehøj Jensen, Århus.

Ledende overlæge Thor-kil Christensen, Aalborg Universitetshospital, tidligere Skejby Sygehus, har sendt disse mindeord om civilingeniør, MR-fysiker Finn Taagehøj Jensen, Århus, som er død, 69 år. Finn Taagehøj Jensen var fra Roskilde. Han tilbragte en del af sin barndom i Karise, og han havde stor veneration for den lille by. Finn stiftede aldrig familie men var til gengæld optaget af sit arbejde i alle vågne timer. Efter at have fuldført sine studier i København kom han til Århus, hvor han i 20 år var hospitalsfysiker. Siden indledte han i 1988 et forløb inden for magnetisk resonans sammen med den senere administrerende overlæge på MR-Centret, Skejby Sygehus. Finn rejste verden rundt og underviste i MR-fysik, som dengang var en helt ny disciplin inden for billeddiagnostik. Han var med som fysiker på MR-Centret fra dag et, til han i 2005 tog springet til radiologisk afdeling på Aalborg Sygehus, som fik opbygget en meget stor MR-park, inden han blev pensioneret ved årsskiftet 2008. Finn var i alle årene uhyre forskningsaktiv med cirka 130 videnskabelige publikationer i internationale tidsskrifter, og han holdt et lignende antal foredrag i Danmark og udlandet. Han var desuden en meget afholdt og flittig brugt underviser af læger, laboranter, radiografer og fysikere. Finn modtog i 2003 professor Carl Krebs' legat. Efter sin fratræden i Aalborg var han stadig tilknyttet radiologisk afdeling i Aalborg som vejleder for flere PhD studerende, og så sent som en uge før sin død redigerede han en artikel fra sin hospiceseng. Finn vil være savnet af alle i det kæmpestore netværk, han forskningsmæssigt havde skabt. Han var et utrolig fint og ordentligt menneske, som var kendt for sin store flid. Finn efterlader sin mor i Roskilde og sin søster og svoger i Århus. Han vil også være savnet af alle i det kæmpestore netværk, han forskningsmæssigt havde skabt. Æret være hans minde. Thorkil Christensen

Forsiden