Lokalpolitik

Mindeord

‡Tidligere borgmester i Nibe, Jens Østergaard Madsen, skriver følgende mindeord om tidligere borgmester og Folketingsmedlem Helge Bundgaard Nielsen, Nibe, som er død, 77 år: I Helge Bundgaard Nielsen bankede der et sandt Venstrehjerte. Han var altid parat til at kæmpe for sine politiske holdninger, og han var kendt for sin politiske tæft og sit store overblik. Organisatorisk blev han lokalforenings-, kommuneforenings- og kredsformand for Venstre i Aarskredsen. I 1970 blev Helge valgt til Nibe Byråd, hvor han havde plads i 28 år. I en årrække som aktiv formand for teknisk udvalg, og når man går rundt i Nibes gader og ser den købstadsrigtige renovering af gader og pladser, som byen nu bærer præg af, kan man tænke på ham. Det lokalpolitiske værk blev kronet med posten som Nibes borgmester gennem to perioder. I disse perioder blev Nibe styrket som handelsby med indvielsen af Skomagertorvet, ligesom Nibe Lystbådehavn blev færdiggjort og indviet. Endvidere arbejdede han stærkt for den Nye Nibevej, da han vidste, at den ville få stor betydning for kommunen. Helge Bundgaard Nielsen blev også valgt til Folketinget. Her var hans interesse miljø, kommunalområdet, uddannelse og kultur. Endvidere blev han udsendt som medlem af delegationen ved F.N.'s åbning af generalforsamlingen i New York. Selv om Helge Bundgaard Nielsen kæmpede mange politiske kampe, mente han også, at der skulle være plads til hygge, når de politiske kampe var overstået, og han understregede ofte, at politiske diskussioner ikke måtte føre til personlige uvenskaber. Da Venstre mistede borgmesterposten i 1993, blev Helge en utrættelig fighter for, at vi skulle vinde posten tilbage, ligesom han kæmpede for, at en ny Venstreborgmester skulle være fra Nibe by. Personligt kan jeg sige, at det i høj grad var Helges fortjeneste, at jeg kunne sætte mig i borgmesterstolen efter kommunevalget i 1997. Altid bakkede han op, og han spillede en afgørende rolle i de svære forhandlinger efter valget. For sit store og positive arbejde for Nibe området, modtog Helge Bundgaard Nielsen sidste år anerkendelsen "Nibe Seglet". Anerkendelsen blev uddelt på Nibe Museum, hvor han i en årrække var formand. Lige til sin død deltog han aktivt for at sikre, at Nibes historie blev både skrevet og fortalt. Helge Bundgaard Nielsen har været med til at træffe mange vigtige beslutninger for Nibe området. Han havde altid det sigte, at de skulle være til gavn og glæde for borgerne og for udviklingen i kommunen. Han kendte livets sande værdi: At livet handler om at give og ikke om at få. Æret være Helge Bundgaard Nielsens minde. Jens Østergaard Madsen