Brønderslev

Mindeord

‡Helga Sivesgaard Olesen skriver på vegne af Museumsforeningen for Vildmosemuseet i Brønderslev følgende mindeord over Bodil Kalstrup, Rosenvængets Allé 9, Brønderslev, 74 år: Bodil Kalstrup blev valgt ind i Museumsforeningens bestyrelse i 1989 og var aktivt bestyrelsesmedlem i 15 år - indtil 2004, hvor hun i ni år - fra 1990 til 1999 bestred posten som sekretær. Bodil Kalstrup har altid interesseret sig meget for lokalhistorie og i særdeleshed Brønderslevs historie. Desuden har slægtsforskning haft hendes helt store interesse. Hun lærte sig gotisk læsning, som hun også senere underviste i. Bodil Kalstrups kontakt til Vildmosemuseet indledtes i forbindelse med hendes søgen efter en film, optaget i 1946, hvor hendes far havde medvirket, og hvor der også var et glimt fra Store Vildmose. Det lykkedes efter syv års søgen at opspore filmen "Norden for Lov og Ret", og en kopi blev skaffet til Brønderslev i 1985. Ofte har Bodil Kalstrup bistået med fremskaffelse af materialer til belysning af Store Vildmoses historie. Blandt andet fra Landsarkivet i Viborg, hvortil hun og Søren Kalstrup gjorde mange ture i forbindelse med deres ivrige slægtsforskning. Udstillingen på Vildmosemuseet om Paukjærgaards historie helt tilbage til 1600-tallet er for størstedelens vedkommende Bodil Kalstrups fortjeneste. Her var det også nødvendigt at kunne læse gotisk. Bodil Kalstrup har været aktiv i forbindelse med museets arrangementer. Hun har blandt andet medvirket som "rullekone", betjent de gamle stenruller og demonstreret denne teknik. Derudover har hun taget sin tørn ved billetlugen og i kiosken. Bodil Kalstrup blev udnævnt som æresmedlem som anerkendelse for de mange års gøremål i forbindelse med bestyrelsesarbejdet i Museumsforeningen for Vildmosemuseet. På trods af at have fået konstateret en alvorlig sygdom i efteråret med efterfølgende behandlinger bevarede Bodil Kalstrup optimismen og klagede ikke. Hun så derimod frem til forår, runde fødselsdage og andre mærkedage. Vi vil mindes Bodil Kalstrup for hendes indsats for museet - som det kontante og taknemmelige menneske, de glade smil og det hele taget Bodil Kalstrups måde at være på. Æret være Bodil Kalstrups minde. Helga Sivesgaard Olesen