Hjørring

Mindeord

¿På vegne af Logen Sct. Olai, Svanelunden, Hjørring, skriver Troels Hansen følgende mindeord om Arne H. Jørgensen, Gefionsvej, Hjørring, som er død, 60 år: Det blev en sorgens dag, da vi modtog beskeden om Arnes alt for tidlige død. Det kunne aldrig komme i vore tanker, at det skulle gå så galt. Arne har altid levet sundt og har motioneret gennem mere end 25 år, og han har aldrig været ramt af sygdom. Der bliver et uerstatteligt tomrum for Anne i hjemmet på Gefionsvej. Ligeledes bliver det et tomrum for vores loge og Serapion-Ordenen i Danmark. Arne havde netop i januar modtaget ordenens 25 års hæderstegn som tak for at store arbejde, han har udført gennem alle årene. Arne har besøgt alle landets loger og har dermed været med til at sætte Logen Sct. Olai på landkortet. Det skyldes ikke mindst hans dialekt, som var ægte vendelbomål. Han ændrede aldrig på sin talemåde, hvilket kunne volde problemer for sjællænderne. Arnes arbejde på ordensplan har været meget stort, og han var valgt til flere af ordenens udvalg. Han var en personlighed, som ikke skiltede med sine evner. Han havde en stor viden om mange ting, og man gik aldrig forgæves, hvis man havde et eller andet, der krævede hans hjælp. Mange er de besøg, Arne har aflagt hos andre, som havde behov for et trøstende ord eller en hjælpende hånd. Det var helt naturligt og meget grundlæggende for Arne at hjælpe andre. Det skete også i familien, når sygdom ramte dem, og det gjaldt både for Anne og ikke mindst for hans svigerinde, som fik stor hjælp fra Arnes side. Vore tanker går i dag og i fremtiden til Anne, som nu skal leve videre uden Arne. Det synes altid urimeligt at miste den, man holdt allermest af. Men et gensidigt godt og langt kærlighedsfuldt ægteskab skal være med til at bære livet videre. Minderne kan ingen tage fra os. Også i vor loge bliver det et stort savn, men også her har vi mange gode minder om Arne. Den viden han har tilført logen, vil vi arbejde videre med, så hans store interesse for logen og orden ikke bliver glemt. Vi vil stedse ære og bevare Arnes minde. Troels Hansen