Lokalpolitik

Mindeord

‡Tidligere borgmester Knud Størup, Hirtshals, formand for lokallisterne i Hjørring Byråd, skriver følgende mindeord om Ole Albæk, Uggerby, som er død, 64 år: Vi har mistet Ole Albæk ved hans alt for tidlige bortgang. Mandag morgen blev jeg orienteret om Oles dødsfald. Vi havde forventet, at Ole kunne genoptage sit hverv i løbet af august, og derfor kom meddelelsen som et forfærdeligt chok. Jeg var skolekommisionsformand i 1977, da Ole Albæk blev ansat som skoledirektør. Ole var også dengang visionær og igangsatte nye initiativer, som ikke var set før i kongeriget. Sommerskole, og hvad var det, skulle børnene til at gå i skole i sommerferien? Det blev ballet, English House og mange andre pædagogiske tiltag. Der blev holdt konferencer i Hirtshals, hvor lærere fra hele Norden valfartede til Hirtshals for at høre om de nye pædagogiske tiltag. Ole var ophavsmand til, at der blev etableret enhedsforvaltning, hvor børnene kommer under den samme forvaltning, uanset om det var børnehaver eller skoler, og samtidig under det samme politiske udvalg, en helhedsforvaltning for børn. Det emne rejste jeg sammen med Ole rundt i landet og holdt foredrag om til inspiration for andre kommuner. Da Ole kom til Dafolo som direktør, stillede han op til byrådet for Lokallisterne. Ole fik et godt valg og var l. viceborgmester i flere perioder. Han var meget angageret i det politiske arbejde i byrådet, og i særdeleshed på børne- og undervisningsområdet og kulturområdet. Hans engagement kom også til gælde Lokallisterne i Danmark, og efter at vi blev godkendt som liste og dermed fik adgang til Kommunernes Landsforenings bestyrelse, blev Ole det første medlem i kommunernes landsforenings bestyrelse fra Lokallisterne i Danmark. Ole var samtidig landsformand for Lokallisterne i Danmark indtil udgangen af forrige periode. I den nye Hjørring Kommune har Ole klart markeret sig som formand for børne- og undervisningsudvalget, næstformand for Fritid og Kulturudvalget, og formand for Vendsyssel Teater. Jeg har samarbejdet med Ole siden 1977 både som embedsmand og senere som politiker, og selv om vi ikke altid var enige om tingene, så har vi altid været enige om, at vi skulle skaffe resultater til gavn for de områder, hvor vi var valgt. Jeg vil komme til at savne samarbejdet, humoren og visionerne, som Ole besad. Mine tanker går selvfølgelig mest til Inger og familien i den svære situation, som familien nu har. Æret være Ole Albæks minde. Knud Størup