Skolevæsen

Mindeord

‡På vegne af kolleger og ledelse ved Ferslev Skole skriver tillidsrepræsentant Bjørn Magnussen og skoleleder Birgit Nielsen følgende mindeord om lærer ved Ferslev Skole Erik Tovgaard Nielsen, Nordøstvej 11, Ferslev, som er død, 61 år: Selv om vi alle vidste, det kunne ske, kom meddelelsen om, at lærer Erik Tovgaard Nielsen var død alligevel som et lammende slag for alle på Ferslev Skole. Få dage inden Erik skulle påbegynde sit sidste år som lærer, blev han ramt af hjertestop, og han kom ikke til bevidsthed, inden han døde fredag 27. august. Erik blev uddannet som lærer fra Th. Langs Seminarium i 1974 og startede sin lærergerning på Hadsten Skole, inden han i 1978 blev ansat ved Ferslev Skole, hvor han altså havde sit virke i mere end 30 år. Matematik og fysik stod Eriks hjerte nærmest, ligesom han i størstedelen af sin lærergerning varetog rollen som klasselærer. Erik Tovgaard har haft kontakt til mange elever og deres familier og var afholdt og respekteret som en dygtig underviser, der ønskede, at eleverne klarede sig godt - også efter de havde forladt folkeskolen. Erik Tovgaard var fra starten en af skolens edb-vejledere og tog aktivt del i udviklingen af skolens it-systemer. I mange år var Erik også formand for edb-vejlederforening i Aalborg Kommune, og han havde en vigtig aktie i arbejdet for at sikre vejlederne gode arbejdsvilkår. I en årrække var Erik sammen med en kollega skolens skemalægger, og det var ham magtpåliggende at lægge et ugeskema, som i videst mulig omfang levede op til de stillede forventninger. Ved Eriks død har Ferslev Skole mistet en dygtig og kompetent underviser, en person med sine meningers mod, en loyal medarbejder samt en god kollega. Vores tanker går til Eriks familie. Æret være Erik Tovgaards minde. Bjørn Magnussen og Birgit Nielsen