Mindeord

‡Tidligere kredsbestyrelsesmedlem i Dansk Socialrådgiverforening Ole Eivind Andersen skriver følgende mindeord om socialrådgiver Frederik Bülow Christensen, Odense, tidligere Aalborg, som er død, 55 år: Ifølge mit fagblad Socialrådgiveren døde Frederik 6. august i sit hjem i Åsum ved Odense, mens fuldmånen skinnede ind på ham, med sin Sinnet i hånden og katten i fodenden. Frederik var kendt af mange nordjyder for sit virke indenfor Dansk Socialrådgiverforening, i studietiden som medlem af kommissionen, som afgav betænkning nr. 818/1977 om socialformidleruddannelser og i perioden 1980-2000 som en meget energisk deltager i kredsen af socialrådgivere i Nordjyllands Amt, heraf i 16 år som kredsformand. Efter en mangeårig hovedbestyrelsespost var han i årene 2000-2004 næstformand i Socialrådgiverforeningen. At Frederik kunne holde ud at være kredsformand, kan kun forklares med, at han havde politik i blodet. Frederik var ikke altid den oplagte kandidat til formandsposten. Han var meget sin egen. Og altid basisorienteret mod socialrådgiveren på gulvet. Politisk pegede han på venstrevejen og måtte så rette ind efter de forskellige flertal på demokratisk vis. Frederik ydede en stor indsats. Derfor blev han valgt år efter år. Indsatsen omfattede også praktisk og politisk samarbejde med de andre aktivistiske fagforeninger/pædagogfagforeningerne i SFU/Socialarbejdernes fællesudvalg og HK. Uden ord er vi historieløse. Der er grund til at mindes Frederik som en god kammerat i en tid, hvor fagforeningerne på det milde Fyn var mere udadvendte og kom med socialpolitiske budskaber. Frederik sluttede sit arbejdsliv som lønforhandler ved Teknisk Landsforbund og med opgaver ved foreningen Børns Vilkår. De bedste hilsner til de efterladte. Æret være Frederik Bülow Christensens minde. Ole Eivind Andersen