Nørresundby

Mindeord

‡ På vegne af Nørresundby Grundejerforening og Nørresundby Borger- og Håndværkerforening skriver bestyrelsesmedlem Tage V. Andersen følgende mindeord om statsautoriseret ejendomsmægler Vilhelm Nielsen, Ll. Borgergade 5, Nørresundby, der er død, 92 år: Vilhelm Nielsen var et kendt ansigt i Nørresundby, hvor han havde boet i en menneskealder. Han var vendelbo og uddannet mejerist. Han og hans kone ”Søster”, der døde for syv år siden, etablerede et mælkeri i Skrågade, men efter nogle år begyndte han at læse til ejendomsmægler og blev derefter statsautoriseret. Han etablerede forretning på Torvet, der senere blev flyttet til Skrågade 33, hvor han ved sin død stadig havde kontor. Han har altid været foreningsmand, og derfor var det naturligt for ham at indtræde i Nørresundby Grundejerforenings bestyrelse siden 1964, hvor han har været medlem i 45 år. Ved sin død var han forretningsfører, et job han bestred siden 1967. Han var medlem af Nørresundby Borger- og Håndværkerforening, hvor han har været formand og kasserer. Vilhelm Nielsen var æresmedlem i foreningen og aktiv i bestyrelsen indtil sin død. Han har været bestyrelsesmedlem i Ejendomsmæglernes 5. kreds. Vilhelm var en arbejdskraft uden lige. Han var en gevinst for enhver forening. Han gik heller ikke af vejen for at byde damerne op til dans ved festlige lejligheder. Efter en stor operation for to et halvt år siden var helbredet ikke det bedste, men han deltog stadig i sin ”klub” hver tirsdag, hvor der blev spillet whist. Vi vil savne ham i vor midte.Tage V. Andersen