EMNER

Mindeord

‡Inger Bak skriver på vegne af nuværende og tidligere sygeplejekolleger følgende mindeord om Bente Jensen Vestergårdsvej 2, Kjemtrup, 60 år. Beskeden om, at Bente ikke var i blandt os mere, kom helt uventet og fik alt andet omkring os til at forstumme. Vi har mistet en sjælden god kollega. Bente var i næsten 25 år ansat som hjemmesygeplejerske i Nørager og Rebild kommune. I alle disse år har hun ydet en meget velkvalificeret pleje og omsorg. Hun var en meget afholdt sygeplejerske og vil savnes i mange hjem. Bente var ung af sind, lattermild, fuld af energi, ærlig og oprigtig. Bente var med sit rolige og venlige væsen altid til stede, hvor der var brug for hjælp og nærvær. Bente besad en speciel evne til at favne og rumme vanskelige situationer og kunne finde de positive sider ved sine medmennesker. Under kommunesammenlægningen og flere omstruktureringer var Bente i stand til at følge med både fysisk og psykisk. Bente har været vejleder for mange sygeplejestuderende, der som os andre har nydt godt af hendes store faglige og menneskelige viden. Bente brugte ikke tid på bagateller, men var i stand til at finde værdier, der var større. Vi var aldrig i tvivl om, at det vigtigste for Bente var hendes familie. Det var tydeligt, at den kærlighed hun her gav og modtog var drivkraften. Vi er taknemmelige over at have kendt Bente og vil altid mindes hende med respekt. Vore varmeste tanker går til Jens Peter, Anders, Lars og deres familier. Inger Bak