Hirtshals

Mindeord

‡Bjarne Simonsen, skriver på vegne af den selvbestaltede RF2-gruppe følgende mindeord over Børge Balle, Tornby, 88 år Børge balle var af den Type, der ikke stræbte efter personlig vinding. han var et sandhedssøgende menneske, der ikke helmede, før han havde fundet en løsning på det ene eller andet problem, hvor han mente, der var begået en fejl. Det gjaldt såvel indenfor lægevidenskaben som de mange andre ting, der optog en stor del af hans tid. mange vil sikkert huske ham fra det skandaløse efterspil, som pågik efter at de nye redningsbåd RF2 var forlist ved Hirtshals, og alle seks ombordværende omkom under forsøg på at redde tre fiskere, der ligeledes druknede. Der blev straks nedsat en undersøgelseskommission. Den fremkom med en betænkning nr. 1, der ikke var særligt fyldestgørende. En journalist fandt ud af, at der var lavet alvorlig fusk med genopretningsforsøget i Nyborg, hvor båden var bygget. Det gav anledning til oprettelse af en ny kommission nr. 2, Ingen af de to betænkninger var fyldestgørende. Børge Balle mente, at der måtte findes en forklaring, der lå nærmere sandheden, end den de to kommissioner var kommet med. Han iværksatte en privat undersøgelse og havde her en omfattende korrespondance med danske og udenlandske brugere af samme bådtype og udrustning. Det var ikke just velvilje, der mødte Børge Balle. Fra den modsatte siden blev der forsøgt at få ro om sagen. Sagen bar præg af fortielser, usandheder og manglende afhøringer af vigtige vidner. Den blev trukket i langdrag og forældelsesfrister blev overskredet. Vigtigt bevismateriale var fjernet, dele af RF2 var sendt til skrot. Men Børge Balle fik hjælp fra flere sider, så der kunne lægges pres på diverse myndigheder, som efterhånden så sig nødsaget til at nedsætte en tredje kommission. Denne fandt frem til, at Børge Balle havde ret i næsten samtlige ting, som han havde fremført efter sit enorme arbejde, der strakte sig over tre år. Resultatet blev at besætningen på RF2, der af naturlige årsager ikke kunne forsvare sig selv, blev fritaget for den beskyldning, at forliset delvis skyldtes dem selv. Man skulle tro, at en så vigtig sags opklaring skulle belønnes fra involverede myndigheder. Men Børge Balle blev aldrig belønnet fra myndigheder. Det havde han heller ikke forventet. For Børge Balle var sandheden det altafgørende - og derfor: Æret være Børge Balles minde. Bjarne Simonsen