Overenskomster

Mindeord

Mogens Hjorth

Mogens Hjorth

{ Forbundsformand Ole Wehlast skriver på vegne af NNFw følgende mindeord over tidligere gruppeformand for Landbrugsgruppen i NNF Mogens Hjorth, Hovgaardsparken 87, Greve, 63 år Det er med stor sorg, at Nærings- og Nydelsesmiddelarbejder Forbundet tirsdag 25. september modtog meddelelsen om, at tidligere gruppeformand Mogens Hjorth om formiddagen var afgået ved døden efter længere tids alvorlig sygdom. Mogens Hjorth var udlært butiksslagter fra Esbjerg. Han har været aktiv som tillidsmand siden 1970. I 1999 blev Mogens valgt som gruppeformand for Landbrugsgruppen i NNF. Indtil efteråret 2004 var han derfor topforhandler ved overenskomstforhandlingerne på slagteriområdet. Som faglig leder har han til enhver tid udmærket sig ved sine markante holdninger. Mogens var et helt menneske, både som person og faglig repræsentant for NNFs medlemmer, som han kæmpede for i store og små sager. Medlemmer, tillidsfolk og arbejdsgiverne har udtrykt stor respekt for Mogens, for hvem et ord var et ord ¿ også når fagpolitiske holdninger og meninger var kontroversielle. Mogens Hjorth vil blive husket og respekteret for sin indsats for at samle NNFs medlemmer fra de forskellige brancher i NNF. Og vigtigst af alt var Mogens Hjorth den, der som den første fik Frit-Valg-ordningen indført i slagterioverenskomsten - til glæde for medlemmerne, som nu frit kunne vælge, om en del af lønnen skulle gå til mere frihed, øget pension, mere uddannelse eller mere i løn. Mogens var en troværdig og temperamentsfuld gruppeformand, som også arbejdsgiverne udtrykte stor respekt om. Desværre blev Mogens ramt af en alvorlig kræftsygdom for tre et halvt år siden, kort inden hans 60-års fødselsdag. Mogens har altid været åben om sin kamp mod kræftsygdommen. Selvom han og familien kæmpede sammen mod denne trussel, måtte han dog desværre opgive kampen den 25. september. Mogens Hjort efterlader hustruen Agni og to voksne børn. Vore tanker går til familien. Æret være hans minde. Ole Wehlast