Mindeord

‡Næstformand Kai Riesendorf skriver på vegne af bestyrelsen i Kattens Vel, Aalborg, følgende mindeord om Vera Lange, Thulebakken, Aalborg, som er død, 87 år: Første gang jeg mødte Vera Lange var i 1993, hvor Vera fungerede som leder af Kattens Værn Aalborg. Her mødte jeg Vera på internatet, hvor jeg skulle aflevere en lille hjemløs killing. Jeg blev opmærksom på, der manglede en medarbejder, som kunne være behjælpelig med bl.a. at indfange vildtlevende katte, og jeg tilbød min hjælp. Hvad der startede med at være nogle få timers frivilligt arbejde om ugen, endte med at blive til et fuldtidsarbejde, og på denne måde lærte jeg Vera at kende på godt og ondt. Vera var et menneske, som kunne bringe de dybere følelser frem i mennesker. En egenskab som hun dygtigt anvendte til at hjælpe de hjemløse dyr i et utal af eksempler. I forbindelse med sin 80-års fødselsdag blev Vera betænkt med Aalborg-manden og en fransk orden, som er stiftet for at hædre mennesker, som har gjort en særlig indsats. Det betød meget for Vera, at hendes indsats således blev belønnet, alene af den grund at de mange hjemløse dyr, man støder på i sin hverdag, let kan få én til at føle, at ens indsats ikke betyder det store. Det var vigtigt for Vera at bevare internatet som en selvstændig økonomisk enhed, fordi det gav en handlefrihed, så man lettere kunne handle i overensstemmelse med sit hjerte. Med tiden voksede internatet sig så stort, at det var nødvendigt at bede Kattens Værn i København om økonomisk hjælp - en hjælp som også betød, at handlefriheden blev indskrænket betydeligt. Såvel Vera som jeg selv havde svært ved at acceptere denne omstændighed. Kattens Værn valgte derfor at tage afsked med os begge i 2007. Hermed var grundstenen lagt med hensyn til at danne den nuværende forening med hjælp fra de nuværende bestyrelsesmedlemmer og velmenende kræfter udefra. Den nuværende bestyrelse vil gøre sit til for at føre foreningen videre i Veras ånd. I håbet om at Vera har fundet fred og kærlighed, hvor hun end måtte befinde sig. Kai Riesendorf