Jammerbugt

Mindesten afsløres onsdag 4. maj

THORUP:På 60 års-dagen for Danmarks Befrielse, onsdag 4. maj, afslører borgmester Otto Kjær Larsen (V) en mindesten med tilhørende informationstavle. Stenen bliver placeret hos gårdejer Bendy Kjær Nielsen, Alvejen 279 på Thorup Fjordholme. Det var her, engelske flyvere i vinteren 1944-45 kastede våbencontainere ned til en lokal modstandsgruppe. I forbindelse med afsløringen taler daværende modstandsmand Abel Nielsen om sine oplevelser på sin signalpost. Afsløringen af mindestenen er led i årets Kend din egn-udflugt, der er planlagt som en bustur i besættelsestidens spor. Turen gennemføres onsdag 4. maj om eftermiddagen og igen tirsdag 10. maj om aftenen. Det er den 9. Kend din egn-udflugt arrangeret i et samarbejde mellem Lokalhistorisk Virke for Han Herred og Egnsbank Han Herred.