Mindestund for tidligere formand

På generalforsamlingen i Sindal Golf Klub forleden blev der holdt et minuts stilhed til minde om afdøde Aage Andersen, der var klubbens formand i en fem-årig periode tilbage i 1990'erne.

90 medlemmer var mødt frem til generalforsamlingen, og de kunne varme sig over gode nyheder omkring klubbens økonomi. Årsregnskabet viste et overskud på 28.000 kr. samtidig med, at der i det forløbne år blev afdraget 500.000 kr. på klubbens gæld. De gode nyheder høstede da også stort bifald, og det var måske i det lys heller ikke svært for bestyrelsen at få vedtaget en kontingentstigning på 200 kr. årligt for klubbens seniormedlemmer. Alle andre kontingenter holdes i ro. Formand Jesper Billund stillede op igen til bestyrelsen og blev valgt. Det samme gjorde Per Falk Jensen, mens Lau Bergen erstatter Karen Magne Lauritsen, der ikke ønskede genvalg.