Skørping

MINDPARKs nedtur

] Mindpark blev etableret som kommunalt ejet aktieselskab i 2002 blandt andet i kraft af et tilskud fra det daværende By- og Boligministerium. ] Der er fra Skørping Kommunes side skudt i alt 1,5 mio. kr. i projektet. ] Et flertal i Skørping Byråd valgte forleden i forbindelse med budgetforliget for 2005 at sige nej til at skyde yderligere en halv million kroner i projektet. ] Ifølge bestyrelsesformand Poul Skovgaard betyder det, at alle aktiviteter må lukke.