Mindre åbent i børnehave

Daginstitutionerne vil skære i åbningstiderne, og skolerne er nødt til at spare sociale aktiviteter væk.

Forældre skal indfinde sig med, at daginstitutionerne holder lidt mindre åbent, og så må eleverne acceptere, at de skal tilbringes flere timer i klasselokalerne og mindre på sociale arrangementer. Det er nogle af konsekvenserne af de besparelser, som politikerne har valgt at lægge ned over børnepasningsområdet og på skolerne, vurderer ledere og skoleinspektører. Budgetforliget betyder nemlig, at der bliver skåret en procent på normeringen på børnepasningsområdet, hvilket svarer til, at der bliver sparet fem stillinger væk i kommunen. - Og jeg vil ikke bede mit personale om at løbe hurtigere, så hvis jeg skal finde en procent på mine lønudgifter, så bliver vi nødt til at tage konsekvensen og skære på åbningstiden, lyder det fra Anders Lund Hansen, der er leder i Børnehaven Lærkereden i Brønderslev. Selvom besparelsen "kun" blev på en procent mod de foreslået fire, så er situationen alvorlig nok, mener Anders Lund Hansen. - Det er jo alvorlig nok, og jeg havde da håbet, at man var gået den anden vej, siger han. I Dronninglund beklager man også, at politikerne har valgt at skære på dagpasningsområdet. I forbindelse med kommunesammenlægningen, blev området nemlig trukket ned i niveau, så næste års besparelse er endnu et hak i børnepasningsområdet i den østlige del. - Det her vil da betyde en serviceforringelse, og jeg kan ikke se, at vi skal kunne løbe stærkere. Men jeg vil jo helst heller ikke reducere i åbningstiden, siger leder i Dronninglund Børnehave, Ulla Karlsen. Skolerne er også blevet bedt om at spare. Fire millioner kroner forsvinder fra området, hvilket betyder omkring syv lærerstillinger. Men selvom der bliver skåret i antallet af lærere, så skal eleverne stadig have samme antal timer, og det mener politikerne skal gøres ved, at lærerne skal bruge mindre tid på øvrige opgaver og mere tid på selve undervisningen. Men uanset hvordan man vender og drejer det, så betyder det en mærkbar serviceforringelse, mener skoleinspektør på Hedegårdsskolen Jørgen Dyrskjøt Thorsen. - Når vi får færre lærer til samme antal elever, så giver det en serviceforringelse. Og selvom antallet af timer ikke bliver skåret, så kan man ikke sige, at det ikke rammer eleverne. For skal lærerne bruge mere tid i klasselokalet, så er der jo nogle andre ting, vi laver i dag, som vi ikke skal lave fremover, siger han. Og det kommer til at gå ud over mødeaktiviteter, elevsamtaler og lejrture, mener skoleinspektør på Dronninglund Skole, Preben Kjeldsen. - Det kommer til at betyde, at jeg skal sige farvel til nogle medarbejdere. Og hvis undervisningstiden skal op, så betyder det jo, at vi skal skære noget andet væk. Og det kan være fester, lejrture og mødeaktiviteter, hvor vi udvikler skolen, forklarer Preben Kjeldsen. - Jeg mener jo, at eleverne er hele mennesker, og jeg mener derfor, at det er vigtigt, at eleverne også har mulighed for at komme på f.eks. lejrture, hvor de møder deres kammerater og lærere på en anden måde, tilføjer han.