Lokalpolitik

Mindre byggegrunde, tak

Større valgfrihed præger anden etape af Klarlunden

ARDEN:Store og luksusprægede byggegrunde i Arden er ikke i så høj kurs, som politikerne forestillede sig, da man for fem år siden udstykkede Klarlunden på Per Laursens jorder på Storardenvej. Derom vidner de få tiloversblevne, endnu usolgte, grunde. Heriblandt den absolut dyreste på godt 2400 kvadratmeter, som koster 300.000 kroner. Andre ligger på 240-250.000 kroner. Men det er stadigt muligt at handle i den billige ende - til 150.000 kroner. Derfor vil anden etape, som forventes salgsklar til sommer, være præget af en smule mindre byggegrunde - og i tilgift belagt med færre restriktioner. Fremtidens bygherrer vil nemlig selv kunne bestemme, hvor på matriklen huset skal opføres. Ligeledes får nybyggerne større frihed i valg af tag. Kravet om sadeltag med tagspids bortfalder. Synes man, at et hus med ensidigt fald på taget matcher terrænet bedst, så er det ok fra kommunens side. - En del af køberne i første etape har bedt om dispensation i forhold til de udlagte byggefelter, som jo er indtegnet af hensyn til de bagvedliggende huses udsigt. Og da muligheden for at komme til at spærre for udsigten i anden etape forekommer meget begrænset, lægger vi op til helt at fjerne denne restriktion, forklarer teknisk chef Jens Dalgaard. Endnu mangler syv 24 grunde i første etape at blive solgt, idet dog tre af disse grunde er reserveret. Anden etape befinder sig i den lavere del af udstykningsområdet - på begge sider af den stamvej, som blev anlagt i forbindelse med første etape. Anden etapes oprindeligt 12 byggegrunde bliver nu til 14 - gennemsnitligt - lidt mindre byggegrunde på mellem 1000 og 2500 kvadratmeter. Byrådet kigger på lokalplanforslaget på førstkommende møde. Til maj eller juni kan planen så vedtages og udstykningen på godt tre hektar sættes i værk. Det forudsætter dog, at kommunen får handlet sig til rette med ejeren - landmand og byrådsmedlem Per Laursen (V).