Mindre dioxin i røgen fra værket

AARS:Analyser af skorstensrøgen fra affaldsvarmeværket i Aars viser, at en ny rensemetode kan fjerne 75 procent af dioxinen. Det er ikke nok til at overholde de kommende krav til dioxinrensnning. Lykkes det imidlertid at forbedre metoden, er der store penge at spare på fremtidens dioxinrensning. I december 2002 gennemførte Aars Varmeværk i samarbejde med firmaet F.L.Smith Airtech A/S forsøg med at fjerne dioxinen ved at tilsætte affaldsrøgen aktivt kul. Det cementfine kulstøv blev sammen med røgen ledt ind i et elektrofilter. Herefter blev flyveasken fjernet. I forbindelse med at røgen blev vasket, blev der på ny tilsat aktivt kul. Det aktive kul har formået at fjerne tre fjerdele af dioxinen. Det viser analyser af røgen, som er blevet netop er foretaget på et tysk laboratorium. Reduktionen på 75 procent svarer til, at dioxinindholdet er reduceret fra 1,8 nannongram pr. kubikmeter røg til 0,45 nannongram pr. kubikmeter, oplyser direktør Per Sørensen, Aars Varmeværk. Rensekravet ved udgangen af 2004 er imidlertid 0,1 nannogram pr. kubikmeter skorstensluft. - Vi har derfor ikke nået målet helt, men er kommet et godt stykke på vejen. Den opnåede reduktion ved forsøget svarer til en reduktion af dioxinudsllippet fra 0,88 g til 0,22 g om året. Reduktionen er således oppe på 0,66 g dioxin om året. For at overholde de fremtidige krav skal dioxinudledningen reduceres med 0,83 g pr. år. - Hvis det gennem optimering af forsøget bliver muligt at komme ned på grænseværdien, er der mulighed for at spare en meget stor del af investeringsudgiften til et dioxinrensningsanlæg, som er anslået til over 20 millioner kr., fastslår Per Sørensen. Aars Varmeværk og F.L. Smith Airtech arbejder derfor nu videre med at optimere forsøget.