Mindre firmaer søger kapital til vækst FORSIGTIGHED: Bankernes vilje til at løbe en risiko er alt for lille, mener Ejerlederne

NØRRESUNDBY:Bankerne er alt for forsigtige, når de skal låne penge ud til mindre virksomheder, og det koster danske arbejdspladser, konkluderer en ny undersøgelse. En tredjedel af virksomhederne mangler "i høj" eller "meget høj grad" risikovillighed hos deres finanskilder i forbindelse med vækstplaner, viser undersøgelsen, som er foretaget af foreningen Ejerlederne. Bankerne afviser, men formanden, direktør Hans Jørgen Dalum, Nørresundby, ønsker et politisk initiativ. - Hvis bankernes har for stramme vilkår for udlån, bør de lempes, ellers risikerer man at sætte et stærkt potentiale for vækst over styr . Hvis tingene får lov at fortsætte som nu, vil udflytningen af arbejdspladser til andre lande accelere, siger han. Undersøgelsen er foretaget blandt 395 ejer-ledede virksomheder over en enkelt uge i efteråret. Næsten 60 pct. af dem svarede. 30 pct. efterlyste øget risikovillighed, mens 42 pct. kun i "ringe" eller "meget ringe grad" havde noget problem med finansieringen. - Men alt for mange har oplever problemer. Det er jo ikke iværksættere, men veletablerede virksomheder, som har svaret, påpeger Hans Jørgen Dalum. Stort vækstpotentiale Undersøgelsens virksomheder har i gennemsnit eksisteret i 23 år og har i snit 30 ansatte. De har en gennemsnitlig vækst på 23 pct. i omsætning og på 35 pct. i indtjening, og tre ud af fire er i gang med at føre vækstplaner ud i livet. - Det er utroligt godt, og det må være tydeligt for enhver, at det er de etablerede virksomheder, der skabrd job, vækst og fornyelse i dansk erhvervsliv, siger Hans Jørgen Dalum. Undersøgelsen viser også, at det er den risikovillige driftkapital, der opleves som mangelvare. Kapital i form af fremmed medejerskab vil Ejerlederne derimod meget ha' sig frabedt. Kun fem-seks procent efterlyser venturekapital. - Det har med stolthed at gøre. For denne gruppe virksomhedsledere er virksomheden som deres eget barn. Det sælger man ikke til fremmede. Tanken om at ende som mindretalsaktionær i sin egen virksomhed opleves skræmmende og vil fuldkommen lamme drivkraften, fastslår han. Mangel på gode ideer Fra fiannssektoren tilbagevises konklusionerne fra Ejerlederne. Bankdirektør Jens Ole Jensen, Nordjyske Bank: - Jeg har hørt disse synspunkter gennem 30 år, men jeg kender ingenprojekter med en grad af chance for at overleve, som ikke kan finansieres. Der mangler ikke kaptial, men levedygtige projekter. Finansrådets direktør Jørgen A. Horwitz afviser overfor Børsen, at bankerne er stopklods. - Det er som at påstå, at benzinselskaberne ikke vil sælge benzin. Vi lever af at låne penge ud, siger han. - Man må altså tage undersøgelsens signal alvorligt. Det andet er en hovski-snovski-holdning, replicerer Hans Jørgen Dalum. Undersøgelsen er sendt til Folketingets erhvervsudvalg, erhvervs- og økonomiminister Bendt Bendtsen (K) og beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen (V).